Ayrı yaşamak: nafaka, vergi sınıfı, çocuklar ve ev – Rehber Kitap

Boşanma günümüzde artık istisnai bir durum olmaktan çıkmıştır. 2017 yılında evliliklerin yaklaşık yüzde 38’i boşanmıştır. Etkilenenlerin yaşadığı duygusal rollercoaster yolculuğuna ek olarak, yasal sorular da insanların uykularını kaçırma eğilimindedir. Ortaklaşa edinilen ev eşyalarına ne olacak? Bakım talepleri ne olacak? Çiftin birlikte yaşadığı ve birlikte yaşlanmak istediği ortak eve ne olacak? Kılavuza geri dönün: Boşanma ve Emlak.

Boşanmadan sonra ortak eve ne olacak?

Eşler bir evlilik sözleşmesinde malların ayrılması konusunda anlaşmışlarsa, mallarla ilgili açık koşullar geçerlidir. Mülkiyetin ayrılması sinirleri koruyabilse de, bugün Almanya’da hala istisnadır.

Bunun yerine, eşlerin çoğu kazanç ortaklığı ilkesine göre yaşamaktadır. Somut olarak bu, eşlerin evlilik süresince edinilen malları, eşyaları ve borçları paylaşması anlamına gelir. Boşanma sırasında avukatlar, her iki eşin de evlilik yıllarından kaynaklanan herhangi bir mali dezavantaja maruz kalmamasını sağlar.

Basitçe bölünemeyen mülklere ne olur?

Gayrimenkuller, basitçe bölünemeyeceği için boşanma sırasında büyük bir çatışma potansiyeli barındırır.

Ayrı ama hala aynı çatı altında yaşamak: Neredeyse hiçbir aşama, yeni ayrılık ve her ikisinin de hala aynı mülkte yaşadığı aşamadan daha duygusal olarak üzücü ve zor değildir.

Kendilerini aniden ayrı yaşarken bulanlar, iki ortaktan birinin ayrılmasının mülkiyet durumunu değiştirmediğini unutmamalıdır. Müşterek mülkiyet müşterek mülkiyet olarak kalırken, tek mülkiyet tek malikin elinde kalır. Taşınan kişi diğer ortaktan kullanım tazminatı bile talep edebilir. Bu, bölgenin kira koşullarına dayanmaktadır.

Mülkün evlilikten önce eşlerden birine ait olması Almanya’da nadir görülen bir durumdur.

Bunun yerine, genellikle her iki eş de evin yasal sahibidir. Bu durumda, eşler diğerinin taşınmasını talep edemez. Her ikisi de eve ve mülke duygusal olarak bağlıysa ve ikisi de dört duvarı kalıcı olarak terk etmek istemiyorsa, bu stresli bir anlaşmazlığa dönüşebilir.

Boşanma durumunda ortak eve ne olur?

Ayrılma durumunda dairede kimin kalmasına izin verilir?

Mirasçılar için olası çözümler

Bu durumda aşağıdaki çözümler mümkündür:

  1. Ev, boşanmadan önce eşlerden birine devredilir. Ä°kincisi diğer eşe ödeme yapar
  2. Ev boşanma sırasında veya sonrasında satılırsa, miktar bölüşülür
  3. Bir anlaşma mümkün değilse, evin kısmi açık artırması için başvurulabilir
  4. Ev kat mülkiyetine bölünmüştür (dönüşüm önlemleri yoluyla)
  5. Ev eşlerin mülkiyetinde kalır ve kiraya verilir

Mülkü bir arada tutmak

Mülkün sahibi olmaya devam etme fikri cazip görünebilir, ancak çok büyük bir dezavantaj taşır. Mülkün iki apartman dairesi içerecek şekilde dönüştürülmüş olması veya eşlerin evi kiraya vermesi önemli değildir: Her ikisi de çiftin gelecekte birbirlerine bağlı olacağı anlamına gelir.

Eşiniz evde yaşamaya devam etmek istiyor mu?

İki kişiden biri satın aldığı evde yaşamaya devam etmek isterse, bu ortak diğer ortağa evin değerinin yarısını ödemekle yükümlüdür. Bu durum çoğu zaman ilgililer için mali açıdan büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Ayrıca, gelecekte mülkte yaşamaya devam etmek isteyen kişi mali durumunu kontrol etmelidir. Eşe ödeme yapmanın yanı sıra, vergiler, nafaka ödemeleri ve yan masraflar nedeniyle ek maliyetler söz konusudur. Mülk için yapılacak onarım masrafları da dikkate alınmalıdır.

Eşlerin bu yüksek masrafları karşılaması her zaman mümkün olmayabilir.

Her iki eş de evlilikten maddi zarar görmeden ayrılmak istiyorsa, evi satmak genellikle tek mantıklı çözümdür. Evin satışından sonra, satılan mülkün geliri ikisi arasında paylaştırılabilir.

Her iki taraf da eski eşine karşı dezavantajlı hissetmediği için anlaşmazlıklar önlenir. Buna ek olarak, evin satın alınması için her ikisi tarafından imzalanan kredi gibi ortak yükümlülükler de sona erer.

Müşterek mülkün satışının yalnızca müştereken gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Ev ancak her ikisinin de rızasıyla üçüncü bir tarafa satılabilir.

Bu arada, mülkü satmak için boşanma davası açana kadar beklemek zorunda değilsiniz; bunu ayrıldıktan sonra da yapabilirsiniz.

Boşanmadan önce ev satma prosedürü

Deneyimler, söz konusu duygusal meseleler olduğunda verilen sözlerin genellikle tutulmadığını göstermektedir. Evin satılmasına ortaklaşa karar verilmişse, eşlerin evi boşaltmak için belirli tarihler üzerinde anlaşmaları mantıklı olacaktır. Bu, evin gerekli zamanda boş olmasını sağlar.

Ayrıca, ev için asgari bir satış fiyatı belirlenmesi her iki tarafın da yararına olacaktır.

Bir sonraki adım, mülk için bir enerji sertifikası oluşturmaktır. Bu, mülkün satışı için bir ön koşuldur. Daha sonra emlakçı ile iletişime geçilebilir. Eşleri talep edilen fiyat hakkında bilgilendirebilir ve sonraki tüm adımları açıklayabilir.

Mülkünüzle ilgili olarak size kişisel tavsiyelerde bulunmaktan da memnuniyet duyarız. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Boşanma: Rehber, yardım ve ipuçları

Boşanmanın karmaşık olduğu doğru. Ama yalnız değilsiniz! Birçok insan boşanır ve aslında çoğunluk her zaman iyi bir çözüm bulur. Sadece küçük bir yüzde savaşla sonuçlanıyor. Kendinizi iyi hazırlayabilmeniz için boşanma, aile, para ve emlak konularındaki küçük rehberlerimizi ve ipuçlarımızı burada bulabilirsiniz.