Ayrılık nafakası: Ayrıldıktan sonra bile mali destek

Düşündüğünüzden daha sık oluyor. Birkaç yıllık evlilikten sonra, çiftler işlerin artık olması gerektiği gibi yürümediğini fark eder ve ayrılık düşünceleri ortaya çıkar. Bununla birlikte, evlilik çok fazla sorumluluk anlamına gelir ve bir ayrılığın da önemli yasal ve mali sonuçları olabilir. Bu nedenle böyle bir adım iyi düşünülmeli ve dikkatlice planlanmalıdır. Eşler arasında iyi bir iletişim şarttır. Ayrılık nafakası konusunda neler beklemeniz gerektiğini ve böyle bir durumla en iyi nasıl başa çıkabileceğinizi size açıklıyoruz. Kılavuza geri dönün: Boşanma ve Emlak.

Tüm gerçekler – ayrılık ve boşanma durumunda nafaka

Ayrılık nafakası, ayrılık ve boşanma arasındaki dönem için ödenir. Ancak, ayrılık nafakasının ödenmesi belirli koşullara tabidir. Ayrıca, ayrılık nafakası otomatik olarak hesaplanmaz, bunun için ayrıca başvurulması gerekir. Ancak ne zaman ayrılık nafakasına hak kazanılır? Ne kadar? Peki boşandıktan sonra nafaka ne olacak?

Bir bakışta en önemlileri:

 • Ayrılık nafakası talep edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Eşler birbirinden ayrı yaşamalı ve ikisinden biri muhtaç durumda olmalı, diğeri ise ödeme yapabilmelidir.
 • Ayrılık nafakası, eşlerin düzeltilmiş net gelirlerine göre hesaplanır. Bu, birçok farklı finansal faktöre göre hesaplanır
 • Ayrılık nafakası genellikle ayrılıktan boşanmaya kadar geçen süre için ödenir ve ayrıldıktan sonra bile her iki eş için de benzer bir yaşam standardı sağlamayı amaçlar
 • Boşanmadan sonra nafaka kesilse bile, nafaka ödeme yükümlülüğü kendiliğinden sona ermez. Evlilik sonrası nafaka için boşanmadan sonra tekrar ayrı olarak başvurulmalıdır.

Ayrılık nafakasına ne zaman hak kazanılır?

Evlilik devam ettiği sürece, eşler ayrı yaşasalar bile birbirlerine karşı sorumludurlar. Bu, her şeyden önce mali yönü ifade eder, çünkü bu, bir ayrılıktan sonra her iki ortak için de önemli ölçüde değişir. Genel olarak, kendi geçimini sağlayamayan kişi ayrılık nafakası alma hakkına sahiptir, ancak bu sadece diğer eşin nafaka ödeyebilecek kadar para kazanması durumunda geçerlidir. Ancak bu kurallar belirli koşullara tabidir.

Birbirimizden ayrı yaşamak

Ayrılık nafakası almanın ön koşulu, her iki eşin de birbirinden ayrı yaşamasıdır. Bu hem ayrı konutlarda hem de aynı konutta mümkündür. Belirleyici faktör, her iki eşin de birbirinden ayrı bir ev işletmesidir. Bu nedenle alışveriş yapmak veya birlikte yemek yemek gibi şeyler birbirinden ayrı olarak yapılır. Bir ayrılık durumunda, hem ayrılık yılının belirlenmesi hem de ayrılığın diğer yasal sonuçları için kesin tarihin kaydedilmesi de önemlidir. Bu nedenle, her iki eş tarafından imzalanan ve ayrılık tarihini ve içeriğini içeren bir belge, daha sonraki yasal adımların atılması için yardımcı olacaktır.

Bir ortağın muhtaçlığı

Kanuna göre, ayrılık nafakası talep eden eşin muhtaç olması gerekmektedir. Bu ilke için sabit çerçeve koşulları bulunmamaktadır. Belirleyici faktör, her iki eşin de evlilik süresince elde ettiği gelirdir. Amaç, nafaka hakkına sahip olan kişinin ayrılık sırasında ayrılık öncesine benzer bir yaşam standardı sürdürebilmesidir. Bu düzenleme, eşlerden birinin evlilik süresince bir meslek edinmediği ve kendi gelirinin olmadığı durumlarda özellikle önemlidir.

Ortağın performansı

Nafaka hakkı olan kişinin nafaka talep edebilmesi için partnerinin ödeme yapabilecek durumda olması gerekmektedir. Bu, eşin kendi geçimini tehlikeye atmadan nafaka ödeyebilecek durumda olması gerektiği anlamına gelir. Ödemeyi yapan ortağın nafaka düşüldükten sonra bir muafiyeti olmalıdır. Bu miktar aylık 1.200 Euro’nun altındaysa veya ödeme yapan eş sadece işsizlik parası I veya II alıyorsa, genellikle ayrılık nafakası ödemek zorunda değildir.

Tüm bu koşulların yerine getirilmesi halinde, eşlerden biri ayrılık nafakası almaya hak kazanır. Ancak bunun için başvuruda bulunulması gerekir ve ihtiyaç sahibi eşe otomatik olarak ödenmez.

 • Ayrılık nafakası talep edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir
 • Eşler birbirinden ayrı yaşamalı ve ikisinden biri muhtaç durumda olmalı, diğeri ise ödeme gücüne sahip olmalıdır

Ayrılma nafakası nasıl hesaplanır?

Genel olarak, her eş toplam harcanabilir gelirin yarısını alma hakkına sahiptir, ancak çalışan eş gelirin yedide biri tutarında bir tür istihdam primi alır. Bu nedenle nafaka talebi, eşin Düsseldorf Tablosuna göre düzeltilmiş net gelirinin yedide üçü kadardır. Ancak, bu hesaplama yalnızca nafaka alan kişinin kendi geliri olmaması durumunda uygulanır. Ancak, nafaka alan kiĢinin kendisi de kazançlı bir iĢte çalıĢıyorsa, nafaka iki düzeltilmiĢ net gelir arasındaki farkın yedide üçü kadardır. Her iki eş de çalışıyorsa, nafaka talebi daha düşüktür.

Ancak yasa, ayrılık nafakası miktarına esas teşkil eden düzeltilmiş net gelirin hesaplanması için tek tip bir kural öngörmemektedir. Bu gelirin belirlenmesinde, aile mahkemelerine yetkili yüksek bölge mahkemesinin yönergeleri rehberlik eder. Bunu belirlemek için genellikle çok sayıda faktör bir araya getirilir ve evlilik süresince elde edilen ortalama aylık gelir hesaplanır. Burada sadece gelir değil, aynı zamanda geriye dönük vergiler, kira veya leasing gelirleri ve Noel ve bayram ikramiyeleri gibi faktörler de rol oynamaktadır.

 • Ayrılık nafakası, eşlerin düzeltilmiş net gelirlerine göre hesaplanır
 • Düzeltilmiş net gelir birçok farklı finansal faktöre göre hesaplanır

Ayrılık nafakasına ne kadar süreyle hak kazanılır?

Ayrılık nafakası genellikle ayrılık anından boşanmaya kadar geçen süre için hesaplanır. Ayrılığın ne kadar sürdüğü önemli değildir. Ancak bazı durumlarda nafaka ödeme yükümlülüğü daha erken de sona erebilir. Örneğin, nafaka hakkı olan eş kendi başına yeterince para kazanıyorsa ve artık nafakaya bağımlı değilse, nafaka hakkı olan eş sürekli olarak yeni bir partnerle yaşıyorsa veya nafaka hakkı olan eş diğerine karşı ciddi bir suç işlemişse. Bu durumlarda, her zaman bireysel duruma bağlıdır.

 • Ayrılık nafakası genellikle ayrılıktan boşanmaya kadar geçen süre için ödenir
 • Ayrılık nafakası, ayrıldıktan sonra bile her iki eş için benzer bir yaşam standardı sağlamayı amaçlamaktadır

Boşanma sonrası nafaka – eş nafakası ve ayrılık nafakası

Ayrılık nafakası hakkı boşanma ile birlikte sona erer, ancak bu nafaka ödeme yükümlülüğünün sona erdiği anlamına gelmez. Boşanmadan sonra da nafaka, yani evlilik sonrası eş nafakası talep edilebilir. Boşanma ile birlikte gelir durumu değişmediği sürece bu miktar genellikle aynıdır. Bununla birlikte, evlilik sonrası eş nafakası için ayrıca başvurulması gerektiği ve daha önce ayrılık nafakası ödenmiş olsa bile otomatik olarak ödenmediği unutulmamalıdır!

 • Ayrılık nafakası boşanmadan sonra sona erse bile, nafaka ödeme yükümlülüğü de kendiliğinden sona ermez
 • Evlilik sonrası nafaka için boşandıktan sonra tekrar ayrı ayrı başvurulmalıdır

Boşanma: Rehber, yardım ve ipuçları

Boşanmanın karmaşık olduğu doğru. Ama yalnız değilsiniz! Birçok insan boşanır ve aslında çoğunluk her zaman iyi bir çözüm bulur. Sadece küçük bir yüzde savaşla sonuçlanıyor. Kendinizi iyi hazırlayabilmeniz için boşanma, aile, para ve emlak konularındaki küçük rehberlerimizi ve ipuçlarımızı burada bulabilirsiniz.