Miras kalan bir evi satmak: Miras – Mülkünüzü nasıl nakde dönüştürebilirsiniz!

Miras kalan bir evi satmak – “Miras kalan bir evi ne zaman satabilirim?” gibi bize ulaşan ortak sorular ve özellikle bir konu etrafında birçok varyasyon vardır: satış sırasında vergiler. Miras kalan bir evin satışı vergiye tabi midir? Miras kalan bir ev nasıl vergilendirilir? Bir evin veraset vergisi ne kadardır? Miras kalan evin satılabilmesi için öncelikle mirasın kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Bir mirasın sadece bir bütün olarak kabul edilebileceği unutulmamalıdır. Sadece arazi ve mülk edinilmez, aynı zamanda ipotek ve tüm borçlar da mirasçı tarafından üstlenilir. Böylece mirasçıya sadece haklar değil, yükümlülükler de gelir. Mirasın lehinde veya aleyhinde karar vermek için altı haftanız var. Bu süre içinde, mirası kabul etmenin mali açıdan faydalı olup olmayacağını hesaplamanız gerekir. Ä°pucu! Burada A’dan Z’ye tüm kontrol listelerini içeren ücretsiz XXL rehberimi bulabilirsiniz: Bir mülk satmak.

Miras kalan bir evi satmak – İlk adımlar

Şimdi mirastan sonra elden çıkarmanız gereken mülk türü ne olursa olsun: Bulunduğu yere göre değişir. Bir daire satarken, bir ev satarken, bir arsa satarken ve hatta çok aileli bir ev satmayı hedefliyorsanız daha da fazlası. Mülkünüzün konumu belirleyici bir değerleme faktörüdür. Madde ve mobilyalar da öyle. Özel satış yapmak, riskleri kabul etmek ve hata yapmak anlamına gelir. Mülk değerlemesinden sözleşmelere, vergilere ve maliyetlere kadar.

Çoğu durumda mirasçılar mirasa karar verir: biriktirmek mi, yönetmek mi yoksa satmak mı?

Mülk, mirasçının ikamet ettiği yerden uzakta olsa bile. Ancak tam da bu durumda, mülkle ne yapılması gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Eğer ne evde yaşamak ne de evi kiraya vermek bir seçenek değilse, en yaygın düşünce miras kalan evi satmaktır.

Ä°lk adım: Yerel mahkeme, zorunlu pay ve mirasçılık belgesi

Bir ev miras kaldıktan sonra, mirasçı için ilk adım bölge mahkemesine gitmektir. Orada, mirasçılık belgesi için başvuruda bulunulabilir. Bu önlem, mirasçı sadece zorunlu kısmı talep ediyorsa da alınmalıdır. Mirasçılık belgesi, mirasçının mülkün gerçek sahibi olduğunu gösterir.

Mirasçılık belgesi veraset mahkemesi tarafından verilir. Yetkili veraset mahkemesi her zaman merhumun kayıtlı olduğu son ikamet yerinin bölge mahkemesidir.

Veraset mahkemesindeki randevuda, mirasçı miras üzerindeki iddiasını kanıtlamalıdır. Bu, kamuya açık vasiyetname, miras sözleşmesi veya akrabalık ilişkisinin yasal halefiyetle birlikte kanıtlanması yoluyla yapılabilir.

Aşağıdaki belgeler mirasçı tarafından veraset mahkemesine getirilmelidir:

 • Kimlik kartı
 • Ölüm belgesi
 • Kişisel bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir beyanname

Veraset mahkemesi daha sonra mirasçılık belgesini düzenler. Bu, ya tek mirasçılık belgesi, ya ortak mirasçılık belgesi ya da kısmi mirasçılık belgesidir.

Tek bir mirasçı varsa tek mirasçılık belgesi düzenlenir. Birden fazla mirasçı varsa ortak bir mirasçılık belgesi düzenlenir. Kısmi mirasçılık belgesi, birden fazla mirasçı olduğunu ve her birinin tek bir miras aldığını gösterir.

Mirasçılık belgesi, mirasçıya tapu sicilini inceleme imkanı verir. Bu, mülkün arazi ücretleri ile yükümlü olup olmadığını öğrenmeyi mümkün kılar.

Mirasçılık belgesinin hazırlanmasının yüksek maliyetlere yol açabileceği unutulmamalıdır. Bunlar, miras kalan mülkün miras tarihindeki değerinden ölen kişinin borçlarının çıkarılmasına dayanır. Buna ek olarak, harçların miktarı mirasçılık belgesi prosedürünün masrafına bağlıdır. Örneğin, 125.000 Euro’ya kadar olan bir emlak değeri için 300,00 Euro’luk bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Mülk değeri 500.000 Avro’ya kadar olan bir mülk için 935,00 Avro’luk bir masraf şimdiden ortaya çıkmaktadır.

Mirasçı artık mülkün yeni sahibi olduğu için tapu kaydı düzeltilir. Ev satın alırken tapu siciline yapılan geleneksel kaydın aksine, miras söz konusu olduğunda, vefat eden kişinin ölümünden sonraki iki yıl içinde başvurulması koşuluyla, kayıt ücretsizdir. Daha sonra evin satışına başlanabilir.

Birden fazla varisi olan miras kalan bir evin satışı

Bir mülkün birden fazla mirasçının mülkiyetine geçmesi alışılmadık bir durum değildir. Bu durum, evin birden fazla çocuğa miras kalması halinde geçerlidir. Bu, miras kalan mülkün satışını engellemez. Bunun için ön koşul, elbette, mirasçıların anlaşması ve hepsinin evin satışını kabul etmesidir. Sözlü anlaşmalar burada güvenilir değildir; bunun yerine açık bir yasal durum gereklidir.

Bir evi satmanın maliyetleri nelerdir?

Miras kalan evin yenilenmesi gerekmiyorsa ve spekülasyon vergisi ödenmesi gerekmiyorsa, maliyetler yönetilebilir. Küçük kozmetik onarımlar yapılacaktır. Emlakçının orantılı masrafları da dahil edilmelidir. Ev hala ipotekli ise, ipotek için erken geri ödeme cezası ödenmesi gerekir.

Miras kalan bir evi satmak: Tarihi mülk

Eski bir binayı veya listelenmiş bir bina olan bir mülkü satmak daha karmaşık olabilir. Spekülasyon dönemi genellikle mirasçılar için sorunlara neden olur. Mülkün süresi içinde satılması halinde, konutun statüsü nedeniyle başlangıçta sağlanan vergi avantajları geri alınır.

Buna ek olarak, mirasçı mülkün bakımını yapmakla yükümlüdür. Bu gerçekleşmezse, anıt koruma makamı tarafından bir bakım emri verilebilir. Ortaya çıkan fatura mirasçıya aktarılır. Sonuç, mirasçının kaçınabileceği çok yüksek maliyetlerdir.

Miras kalan bir evin satışında hangi vergiler ödenir?

Bir ev her satıldığında, arazi devir vergisi ödenmelidir. Bu ücret alıcı tarafından ödenir.

Evin satılıp satılmadığına bakılmaksızın her miras için veraset vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle mirasçı için birincil önem taşıyan husus, gelir vergisinin ödenmesi gerekip gerekmediğidir. Bu vergi, evin spekülasyon süresi içinde satılması halinde alınır. Spekülasyon döneminin süresi on yıldır. Spekülasyon süresi miras bırakma zamanından değil, evin vasiyetçi tarafından satın alındığı zamandan itibaren hesaplanır.

Bu satın alma on yıldan daha uzun bir süre önce yapılmışsa, mirasçı için herhangi bir vergi ödenmesi gerekmez.

Evin spekülasyon süresi içinde satılması halinde, satıştan elde edilen kâr vergiye tabidir. Bu, mülkün satın alma fiyatının tamamının değil, yalnızca satın alınmasından bu yana evin değerindeki artışın vergilendirildiği anlamına gelir. Bu nedenle vergilendirilen tutar, satıştan elde edilen gelirin, vasiyetçinin o sırada ödediği satın alma bedelinden daha yüksek olduğu miktardır.

Bu kârın miktarını, mülk için satılan fiyattan satın alma maliyetlerini, aracılık maliyetlerini, noter ücretlerini ve arazi devir vergisini düşerek öğrenebilirsiniz.

Miras kalan bir evi satmak isteyen herkes genellikle büyük bir stresle karşı karşıya kalır. Bu nedenle, ev satışıyla ilgilenmesi ve bununla birlikte gelen tüm görevleri üstlenmesi için uzman bir emlakçı tutmak yararlı olacaktır.

Size bir ev mi miras kalacak? Bir mülkün doğru şekilde miras kalması için 8 ipucu

Bir ev size miras kalacak ve bundan sonra atacağınız adımları merak mı ediyorsunuz? Bir mülkü miras alırken ilgilenmeniz gereken 8 hususu sunuyoruz.

Mirasımı nasıl alabilirim?

Ä°deal olan, merhumun bir vasiyetname yazmış ve bunu bir notere tevdi etmiş olmasıdır. Bir vasiyetname (örneğin birden fazla çocuk olması durumunda) kimin neyi miras alacağını düzenler. Vasiyetname yoksa, vasiyete bağlı veraset geçerlidir. Eşler ve çocuklar birinci dereceden mirasçılardır.

Mülkü kontrol edin

Bir miras kabul edilirse, bu tüm hakların yanı sıra tüm yükümlülüklerin de kabul edilmesi anlamına gelir. Miras tamamen parasal bir miktar ise, bu değer hemen belirlenir. Gayrimenkulde ise durum farklıdır. Ev sadece mirasçının eline geçmekle kalmaz, aynı zamanda ipotek gibi borçlar da mirasçı tarafından üstlenilir. Uygulamada bu, mirasçının bu borçlardan kendi mal varlığı ile sorumlu olduğu anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla mirasçının mirası kabul ya da reddetme konusunda karar vermek için 6 haftalık bir süresi vardır. Bu süre mirası öğrendiğiniz gün başlar. Tapu kayıtlarına bakıldığında mülkün mali durumu ortaya çıkmaktadır. Bir emlakçı ayrıca mülkün piyasa değerini de belirleyebilir.

Mirasın reddi yerel mahkemede gerçekleşir. Alternatif olarak, feragatname seçtiğiniz bir noter tarafından da tasdik edilebilir.

Mirasçılık belgesine ihtiyacım var mı?

Mirasçılık belgesi mirasın yasallığını teyit eder. Mirasçılık belgesi genellikle mirası ilk etapta alabilmek veya ölen kişinin hesaplarına erişebilmek için gereklidir. Buna ek olarak, mirasçılık belgesi mirasçıya tapu sicilini inceleme hakkı verir.

Bir mirasçılar topluluğunun tek mirasçısı veya ortak mirasçısı mısınız?

Mirasçılar topluluğu durumunda, miras tek bir kişiye değil, birden fazla kişiye geçer. Örneğin, vasiyetçinin birden fazla çocuk bırakması halinde durum böyledir. Miras kalan ev böylece tüm mirasçılara ait olur. Ortak mirasçılardan hiçbirinin mirastan tek tek pay alma hakkı yoktur. Bu, miras kalan mülkle ilgili tüm kararların tüm mirasçılar tarafından ortaklaşa alınması gerektiği anlamına gelir.

Bir mirasçılar topluluğunda, mülkle ilgili çok farklı fikirler bir araya gelir ve bu da çoğu zaman büyük çatışmalara yol açabilir. Bu nedenle birçok mirasçı topluluğu birlikte evi satmaya ve elde edilen geliri kendi aralarında bölüşmeye karar verir. Kısmi açık artırmanın aksine, bu satış ekonomik kayıplarla ilişkili değildir.

Evle ilgili ne yapılmalı?

Eğer size bir ev miras kalacaksa ya da zaten miras kalmışsa, ikinci adım mülkle ne yapılacağı sorusuyla ilgilenmektir. Mirasçının ikamet ettiği yerde bulunuyorsa ve aynı zamanda elverişli bir konumdaysa, mülkü kendiniz işgal etmek iyi bir fikirdir.

Ancak, bu seçenek her zaman bir seçenek değildir. Örneğin, mirasçı zaten kendi evinde yaşıyorsa veya miras kalan ev mirasçının kendi istek ve beklentilerini karşılamıyorsa.

Mirasçı için mevcut seçenekler ya mülkü kiraya vermek ya da satmaktır. Evi kiraya vermeyi düşünenler, miras kalan evin genellikle çok fazla yenileme çalışması gerektireceğini akılda tutmalıdır.

Bir evi miras aldığımda ne gibi masraflarla karşılaşacağım?

Bir evi miras almanın maliyetleri yönetilebilir düzeydedir. Bunlar mirasçılık belgesi başvurusu, tapu sicilindeki değişiklik ve devam eden masrafları kapsamaktadır.

Mirasçılık belgesi masrafları miras kalan varlıklara bağlıdır. Miras kalan evin değeri yaklaşık 500.000 Euro ise, mirasçılık belgesi için ödenmesi gereken masraflar yaklaşık 935 Euro tutarındadır.

İşletme maliyetleri, örneğin yan maliyetleri ve vergileri içerir. Bunlar mülkten mülke büyük farklılıklar gösterebilir ve ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Tapu sicilindeki kaydın değiştirilmesi

Sıradan bir ev satın alınması durumunda, tapu kaydının değiştirilmesi için masraflar ortaya çıkar. Bir ev size miras kaldığında durum böyle değildir. Bu durumda, kendinizi ücretsiz olarak tapu siciline mülkün sahibi olarak kaydettirebileceğiniz iki yıllık bir süreniz vardır.

Tapu sicilindeki kaydı değiştirmek için bir veraset belgesi gereklidir. Bunu, merhumun kayıtlı olduğu son ikamet yerindeki bölge mahkemesinin veraset mahkemesinden temin edebilirsiniz.

Alternatif olarak, tapu siciline bir noter vasiyeti sunulabilir. Ancak, basit bir vasiyet yeterli değildir.

Veraset vergisini hesaplayın

Bir evi miras alacak olan herkes, veraset vergisi miktarını mümkün olan en kısa sürede hesaplamalıdır. Kanun, mirasçıya yüksek bir vergi indirimi sağlamaktadır. Veraset vergisi sınıfı I’de yer alan eşler için bu tutar 500.000 avrodur. Çocuklar ve torunlar 400.000 Euro’luk bir vergi indirim inden yararlanırlar.

Vergi indirimi:

Veraset vergisi sınıf I eşler = 500.000 avro

Çocuklar ve torunlar = 400.000 Euro

Miras vergisi, tüm yükümlülükler hesaplanıp düşüldükten sonra kalan terekenin ödeneğin üzerinde olması halinde ödenir.

Veraset vergisi sınıfı I’de, ödenekler düşüldükten sonra, 75.000 Euro’ya kadar olan bir miras için %7 oranında veraset vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Değeri 300.000’e kadar olan bir miras için %11 oranında veraset vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Bir ev size miras kalacak ve onu satmak mı istiyorsunuz? Size yardımcı olmaktan ve tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Konunuzla ilgilenebilmemiz için bize telefonla ulaşın.

Bu şekilde mirastan geriye sadece aile içi anlaşmazlık kalmıyor – Video

Vergi ödeneklerini akıllıca kullanmak – Video

Dönüşüm yoluyla değer artırımı?

Eski bir mülk, ev dönüştürme yoluyla yeniden kullanılabilir. Küçük odalar birleştirilebilir. Alternatif olarak, yeni odalar oluşturulabilir. Çatı dönüşümleri veya bodrum dönüşümleri bile yeni metrekareler ekleyebilir. Bu, evin mevcut sakinleri için birçok olanak sağlar, ancak bazen evinizi satmak istediğinizde de yararlı olabilir. Özellikle küçük odalı eski binalar söz konusu olduğunda, bir dönüşüm harikalar yaratabilir ve daha fazla alıcıya hitap edebilir. Ancak, yeniden modelleme çok fazla çaba ve yüksek bir mali harcama gerektirir. Bu nedenle, mülkünüzün değerini artırmak için yalnızca emlak piyasasındaki şansınızı gözle görülür şekilde artırıyorsa kullanmalısınız.

Emlak satmak: XXL Kılavuzu + Kontrol Listeleri

Prosedür, maliyetler ve ipuçları – hepsi mülk, daire, ev, villa, apartman binası için büyük bir ücretsiz makalede. Bir mülkün nasıl satılacağını adım adım öğrenin: mülk satışı.

Bir mülkü satmanın 3 aşamasını zaten biliyor musunuz?

Gayrimenkul satışında 3 aşama

 1. Hazırlık: Mülk hazırlama ve satış
  1. Zamanlama
  2. Broker randevusu
  3. Belgeler
  4. Mülk hazırlayın
  5. Teklif fiyatı
  6. Exposé
 2. Satış aşaması: mülkün pazarlanması ve alıcıların bulunması
  1. Pazarlama stratejisi
  2. İstekleri kabul edin
  3. İlgili taraflarla iletişim
  4. Kredi kontrolü
  5. Görüntüleme tarihleri
  6. Satış konuşması
 3. Satış işlemi: Devir teslimine kadar satın alma sözleşmesi
  1. Satın alma sözleşmesi
  2. Noter randevusu
  3. Tapu kaydı ve satın alma fiyatı
  4. Devir Teslim
  5. Noter ve emlakçı faturaları
  6. Vergi ödeyin

Bu kılavuzda tüm adımları adım adım öğreneceksiniz. İlk mülkünü satanlar için mükemmel.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.