Maddi değer yöntemi: Daire, ev ve apartman binası – Gayrimenkul değerleme

Varlık değeri yöntemi – Aktifleştirilmiş kazanç değeri yöntemine ve varlık değeri yöntemine ne zaman ihtiyacım var? Bir varlık değeri yöntemine ne zaman ihtiyacım olur? Bir mülkün varlık değeri nedir? Bina değeri nasıl belirlenir? Cevaplanması gereken birçok soru vardır, en iyi cevap mülk değerlemesi için yanınızda bir uzman bulundurmaktır.

Malzeme değeri hesaplaması – en önemli ipuçlarıyla basitçe açıklanmıştır

Maddi varlık değeri için binalar ve açık hava tesisleri değerlenir. Varlık değeri yöntemi öncelikle kira piyasasında işlem görmeyen gayrimenkuller için kullanılır. Mülk sahibi tarafından kullanılan müstakil evler için maddi değerler belirlenirken, mülk ayrıca karşılaştırmalı değer yöntemi kullanılarak değerlenir.

Hesaplamada ilk olarak arazinin piyasa değerini belirlemek için standart arazi değeri kullanılmakta, ardından gerçek bina değeri eklenmektedir.

Gerçek bina değeri, bina üretim maliyetlerinden yaş indirimlerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Arazinin gerçek değeri (arazinin piyasa değeri) ve binanın gerçek değeri toplanır ve bir gerçek değer faktörü ile çarpılır.

Gerçek değer faktörünün hesaplanması bina tipine, ön gerçek değere ve standart arazi değerine dayanmaktadır. Bu şekilde belirlenen toplam gerçek değer, mülkün yeniden inşası için harcanması gereken mali kaynakları gösterir.

Hesaplama örneği: Malzeme değeri

Bir mülkün maddi değerinin hesaplanması için örnek olarak aşağıdaki verileri varsayıyoruz:

  • Arazi değeri: 100,000 Euro
  • Binanın gerçek değeri: 150,000 Euro
  • Malzeme değer faktörü: 0,5

Bu da aşağıdaki hesaplamaya yol açar:

Ayni değer = (100.000 avro + 150.000 avro) * 0,5 = 125.000 avro

Varlık değeri yöntemi en çok ne zaman uygulama alanı bulur?

Varlık değeri yöntemi, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller için en sık kullanılan değerleme yöntemidir. Varlık değeri yöntemi ile mülkün değeri ve arazinin ilgili payının değeri, sahibi tarafından kullanılan apartman daireleri, müstakil evler ve iki aileli evler için ayrı ayrı belirlenir. En karmaşık prosedürlerden biridir, çünkü hasar veya yenileme ihtiyacı gibi özel durumlar da varlık değerinin belirlenmesine dahil edilir ve değeri buna göre azaltır. Arazi değeri, ilgili bölgenin standart arazi değeri tablosu kullanılarak belirlenir.

Gayrimenkul satışı için değerleme

Gayrimenkul satarken değerlemeler hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgilerin bir özeti: Bir mülke değer biçme.

Gelir yaklaşımı: Piyasa değeri ve bina gelir değerinin dökümü

Aktifleştirilmiş kazanç değeri yöntemi, mülkü arazinin piyasa değerine ve bina gelir değerine böler.

Arazi değeri faizi = yüzde 7 * 100.000 avro = 7.000 avro

Bina gelir değeri = 5.600 Euro * 12,50 (çarpan) = 70.000 Euro

Buna kira geliri, bakım masrafları ve arazi ile binanın yönetim masrafları dahildir. Buna göre, kira geliri eksi yönetim giderleri ile faiz dahil arsa değeri karşılaştırılır.

Karşılaştırmalı değer yöntemi: Benzer mülklerin karşılaştırılması

Karşılaştırmalı değer yöntemi, mülkünüzü benzer mülklerle karşılaştırır. Özellikle sahibi tarafından kullanılan daire ve evlerin satışı için kullanılır. Karşılaştırmalı değer gelişmemiş arazi için de belirlenebilir.

Karşılaştırılabilir mülkün metrekare başına fiyatı = 300.000 avro / 100 metrekare = metrekare başına 3.000 avro

Değerlemesi yapılacak mülkün satın alma fiyatı = 3.000 avro * 200 metrekare = 600.000 avro

Karşılaştırmada yalnızca benzer konumlardaki ve karşılaştırılabilir yerleşim planına sahip mülkler dikkate alınmıştır. Değerlemeye dahil edilen mülkler, konut mülkünün yakın çevresinden gelmelidir. Karşılaştırmalı değer yönteminin özellikle gerçeğe yakın olduğu düşünülmektedir. Konumlar bölgesel olarak nispeten karşılaştırılabilir olduğu için mülklerin değerini belirlemek için sıklıkla kullanılır.

Değer tespiti (maliyetler)

Gayrimenkul için ekspertizleri kim hazırlar? Bir ev ekspertizinin maliyeti nedir? Eski binalar için bir ekspertiz ne kadara mal olur? Yasal düzenlemeler bir uzman atanmasını gerektirmediği sürece, bir gayrimenkul değerlemesi mülkünüzün bölgesel ve ulusal pazarda gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Arazi, konut ve ticari mülkler için zamanında ve doğru değerlemeler sağlıyoruz.

Ancak, değerleme mahkemede sunulacaksa, örneğin bir boşanma durumunda, ücret karşılığında bir uzman çağrılmalıdır. Konut veya kiralık mülk yerinde denetlenir. Kural olarak, değerlemenin hem yazılı hem de dijital bir kopyası düzenlenir.