İrtifak (Sözlük) – tanımı, üç türü ve İngilizce

Ä°rtifak (tanım, anlam) – Ä°rtifak, gayrimenkul gibi başka bir kişinin mülkü üzerindeki bir haktır. BGB’de üç tür irtifak hakkı düzenlenmiştir. Jura’da tanım olarak düzenlenen bu haklar sınırlı kişisel irtifak, irtifak hakkı ve intifa hakkıdır. Sınırlı kişisel irtifak, bir gerçek veya tüzel kişi lehine bir mülk üzerindeki haktır. Ä°rtifak, bir mülk üzerinde başka bir mülk lehine sahip olunan hak, intifa ise bir mülk üzerinde gerçek veya tüzel bir kişi lehine sahip olunan haktır. Ä°ngilizce’de irtifak “irtifak hakkı” anlamına gelmektedir.

Bir bakışta irtifak hakkı

  • Başkasının şeyine karşı hak
  • 3 tür irtifak hakkı: Sınırlı kişisel irtifak, irtifak hakkı ve intifa hakkı
  • Sınırlı kişisel irtifak: bir kişi lehine taşınmaz üzerinde hak
  • Ä°rtifak: Taşınmaz üzerinde başka bir taşınmaz lehine sağlanan hak
  • Ä°ntifa hakkı: Bir kişi lehine bir mülk üzerindeki hak
  • İngilizce – “easement

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü