Bir kişinin sınırlı kişisel irtifak hakkı

Sınırlı kişisel irtifak – Sınırlı kişisel irtifak tapu siciline kaydedilirse, lehine irtifak kaydedilen kişinin mülkü belirli bir şekilde kullanmasına olanak tanır. Belirsizliklerden kaçınmak ve ihtilaf potansiyelini en aza indirmek için irtifak hakkının içeriği mümkün olduğunca somut bir şekilde kararlaştırılmalıdır. Sınırlı kişisel irtifakın kullanım hakkı, tapu sicilinde ismen kayıtlı kişi ile sınırlıdır ve devredilemez.

Bir bakışta sınırlı kişisel irtifak hakkı: Bir arazi parçasını kullanma hakkı

  • Tapu siciline kayıtlıdır
  • Kişinin mülkü belirli bir şekilde kullanmasını sağlamak
  • Belirsizlikleri ve olası anlaşmazlıkları önlemek için mümkün olduğunca somut bir şekilde anlaşın
  • Sadece tapu sicilinde ismen kayıtlı kişi için geçerlidir ve bu nedenle devredilemez

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü