Ayni Hukuk – basitçe açıklanmış, hukuk ve İngilizce

Gerçek hukuk – Gerçek hukuk, zilyetlik ve mülkiyet açısından şeylerin tahsisini belirler. Arazi veya gayrimenkul mülkiyeti ayni bir haktır. Basitçe açıklamak gerekirse, bu, örneğin evlerinin mülkiyetinin tapu tescili yoluyla ortak hukuk hakları haline geldiği anlamına gelir. Bu daha sonra mülkiyet hakkı olarak adlandırılır ve hukukun temel yasalarından biridir. Mülkiyete sahip olma hakları Medeni Kanun’un mülkiyet hukukunda düzenlenmiştir. Burada, nesnelerin kişilerle olan hukuki ilişkileri ve ayni haklar düzenlenmektedir. Almanya’da ayni haklar, sahibine bir şey üzerinde tam yetki verir. İngilizce’de bu hak “ayni hak” olarak adlandırılmaktadır.

Gayrimenkul hukukuna genel bakış

  • Eşyaların, mülkiyetin ve sahipliğin tahsisini belirler
  • Bir arsa veya gayrimenkulün mülkiyeti ayni bir haktır
  • Medeni Kanun’da düzenlenen mülkiyet hakkı
  • Sahibine bir şey üzerinde tam yetki verir
  • İngilizce – “right in rem

Gayrimenkul hukukunun en büyük unsuru olan mülkiyet hukuku hakkında bir video izleyin.

https://www.youtube.com/watch?v=K3ybULkqVRI

Wiki’ye dönelim: Gayrimenkul