Emeklilik hakkı boşanması: Mesleki emeklilik, yeniden evlenme ve emeklilik maaşının eşitlenmesi – yarısı gitti mi?

Boşanma sonrası emeklilik hakkı – Boşanmak isteyenler birçok cevapsız soruyla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan biri emekli maaşı ve boşanmada nasıl muamele göreceğidir. Bu bağlamda çiftler, evlilik sırasında kazanılan emeklilik haklarının eşler arasında paylaştırılmasından başka bir anlama gelmeyen emeklilik maaşı eşitlemesi kelimesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kılavuza geri dönün: Boşanma ve Emlak.

Emeklilik haklarının eşitlenmesi – boşanma durumunda emekli maaşına ne olur?

Emeklilik maaşının eşitlenmesi sadece boşanma sırasında bir sorun haline gelir, çünkü her iki eş de boşanmadan sonra bile yaşlılık için güvence altına alınmak ister. Ancak, bu emeklilik eşitlemesi nasıl dağıtılıyor, bundan kimler yararlanıyor ve gerçekten ne kadar adil?

Gerçekler – emeklilik eşitlemesinden kimler yararlanıyor?

Çalışan insanlar yaşlılık için emeklilik haklarını farklı şekillerde elde ederler. Çalışanlar genellikle zorunlu olarak Alman emeklilik sigortasında sigortalı olurken, devlet memurları memur emekliliği hakkına sahiptir ve serbest meslek sahipleri ideal olarak yaşlılıklarını kendi sorumluluklarında sağlarlar.

Boşanma durumunda, emekli maaşlarının eşitlenmesi, bundan yararlanan eşin diğer eşten bağımsız olarak kendi emekliliğini sağlayabilmesini sağlar. Başlangıçta yasa koyucu bu hakla, eşin müşterek çocuklara baktığı ve dolayısıyla yaşlılık için kendi gelirinden ve birikiminden feragat ettiği ev kadını evliliğini kastediyordu. Emeklilik haklarının eşitlenmesi durumunda, evlilik sırasında kazanılan emeklilik hakları bu nedenle eşit olarak bölünür. Ancak, bu hak evli olmayan ve evlilik dışı partnerler için geçerli değildir, çünkü bu ilişkilerde her bir kişi kendisinden sorumlu olmaya devam eder.

  • Çalışan herkes yaşlılık için emeklilik hakkı kazanır
  • Boşanma durumunda, her iki eş için de yaşlılığa ilişkin hükümler düzenlenmelidir; bu hükümler emeklilik maaşlarının eşitlenmesi ile düzenlenir

Hangi haklar dahildir? – Emeklilik & Co.

Rakamlar emeklilik denkleştirmesinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır, zira 2011 yılında 716.000’den fazla emekli emeklilik denkleştirmesinden faydalanmış ve eski eşlerinin emeklilik haklarını transfer ederek emekli maaşlarına ayda ortalama 210 Avro ekleme yapmıştır. Peki hangi emeklilik hakları emeklilik eşitlemesi kapsamına giriyor? Yasa, eşlerden birinin evlilik süresince çalışarak elde ettiği tüm emeklilik yardımlarının emeklilik maaşı eşitlemesine dahil edilmesini öngörmektedir. Ancak, kaza sigortası ya da hayat sigortası aylıkları gibi telafi edici nitelikteki yardımlar denkleştirme kapsamına girmez.

  • Emekli maaşı, emeklilik hakları düzenlemesi çerçevesinde düzenlenen haklara aittir.
  • Telafi edici nitelikteki yardımlar tazminat için uygun değildir

Emeklilik hakları ayarlamasından kaçınmak – bu mümkün mü?

Emeklilik eşitlemesi her zaman adil değildir ve bu nedenle bazı durumlarda uygulanmaz. Evlilik üç yıldan az sürmüşse, denkleştirme değeri aylık 50 avrodan düşükse ya da emekli aylığı farkı sadece aylık 25 avro ya da daha azsa, emekli aylığı denkleştirmesi gerekli görülmez.

Ancak, yukarıdaki hususların hiçbiri geçerli değilse, emeklilik maaşının eşitlenmesi başka bir şekilde de engellenebilir. Noter onaylı bir evlilik sözleşmesinde emeklilik denkleştirmesini hariç tutmuş olan herkes, boşanma sırasında emeklilik denkleştirme işlemlerinden kaçınır. Ancak, eşlerin her ikisi de yaşlılık için mali güvenceye sahip oldukları ve anlaşmayı kabul ettikleri sürece boşanma sırasında böyle bir anlaşma yapılabilir. Bununla birlikte, emeklilik maaşlarının eşitlenmesi, boşanma sırasında tahakkuk eden kazançların eşitlenmesi ile birleştirilerek de önlenebilir. Burada, örneğin, aile mahkemesinin bu anlaşmayı uygun görmesi koşuluyla, yaşlılık yardımı için bir mülk devredilebilir.

  • Bazı durumlarda emeklilik denkleştirmesi gerekli değildir
  • Emeklilik denkleştirmesi noter onaylı bir anlaşma ile de hariç tutulabilir

Emeklilik maaşlarının eşitlenmesine ilişkin sonuç – evli çiftler için düzenleme işte bu kadar önemli

İlk bakışta emeklilik maaşlarının eşitlenmesi her iki taraf için de adildir, ancak uygulamada sadece eşlerin uğraşması gereken sorunları ortaya çıkarır. Bu durum, özellikle ileri yaşlarda boşanan evli çiftler için sorun teşkil etmektedir. Her iki eĢin birlikte yaĢlılık için iyi bir güvenceye sahip olduğu durumlarda, boĢanmadan sonra genellikle kendilerini sadece iki yoksul hane ile bulmaktadırlar. Boşanmanın genç yaşta gerçekleşmesi halinde, her iki taraf da çalışmaya devam ederek emekli maaşlarını tamamlama fırsatına sahip olurken, yaşlı çiftler genellikle mali yıkımla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, şematik bir bölüşüm yerine, taraflardan birinin emeklilik haklarını elinde tutması ve bunları bir mülk gibi başka varlıklarla takas etmesi yaşlı çiftler için genellikle daha uygun olabilir. Dolayısıyla, herkese aynı fırsatları sunmadığı ve özellikle yaşlı çiftler için kaçınılmaz olarak zor olabileceği için buradaki mevzuat tamamen optimal değildir.

  • Emekli maaşlarının eşitlenmesi, aslında yaşlılıkta yapılan yardımları adil bir şekilde düzenlemekte, ancak bazı grupların bundan kaynaklanan dezavantajlarını dikkate almamaktadır
  • Özellikle yaşlı eşler emeklilik maaşlarının eşitlenmesinden faydalanamıyor

Boşanma sonrası emeklilikle ilgili en önemli sorular

Boşanma ve emeklilik konusunda pek çok soru ortaya çıkmaktadır. Emekli maaşlarının eşitlenmesi ve her iki taraf için de yaşlılıkta adil bir şekilde sağlanması önemli bir konudur. Hiçbir sorunuzun cevapsız kalmaması için Lukinski’nin uzmanları boşanma ve emeklilik konusundaki tüm önemli soruları yanıtlıyor.

Boşanma durumunda emekli maaşı denkleştirmesi nedir?

Emeklilik aylığı eşitlemesi, evlilik sırasında kazanılan tüm yaşlılık aylığı haklarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu, emekli maaşı ve bunun eşler arasında nasıl paylaştırılacağı ile ilgilidir.

Boşanma ne kadar hızlı olur?

Boşanma süresi öncelikle boşanmanın çekişmeli ya da dostane olmasına bağlıdır. Dostane boşanmalar genellikle üç ila altı ay arasında sürerken, çekişmeli boşanmalar bir yıla kadar gecikebilir.

Boşanmanın maliyeti nedir?

Boşanma masrafları davadan davaya değişiklik gösterir. Masrafların çoğunu mahkeme belirler, bu da kaç avukata ihtiyaç duyulduğuna ve boşanmanın ne kadar sürdüğüne bağlıdır.

Boşanma masraflarını kim ödüyor?

Normalde, maliyetler birbirlerine karşı mahsup edilir. Bu, her bir tarafın kendi avukatını ve mahkeme masraflarının yarısını ödemesi anlamına gelmektedir.

Evlilikte kazanç nedir?

Kazanç, evlilik sırasında mal varlığında meydana gelen bir artışı tanımlar. Evliliğin sonunda bu, kazançların karşılıklı olarak eşitlenmesi için hesaplanacaktır.

Emeklilik hakları intibakının işleme konulması ne kadar sürer?

Emekli maaşı denkleştirmesinin ihmal edildiği bir boşanma genellikle dört aydan uzun sürmez. Emekli maaşlarının eşitlendiği boşanmalar beş ila dokuz ay arasında sürmektedir.

Boşanma reddedilebilir mi?

Prensip olarak, eş boşanmayı reddedebilir. Ancak, en geç üç yıl sonra mahkeme tarafından zorunlu boşanmaya karar verilebileceğinden, bu kalıcı olarak mümkün değildir.

Boşanma: Rehber, yardım ve ipuçları

Boşanmanın karmaşık olduğu doğru. Ama yalnız değilsiniz! Birçok insan boşanır ve aslında çoğunluk her zaman iyi bir çözüm bulur. Sadece küçük bir yüzde savaşla sonuçlanıyor. Kendinizi iyi hazırlayabilmeniz için boşanma, aile, para ve emlak konularındaki küçük rehberlerimizi ve ipuçlarımızı burada bulabilirsiniz.