Tapu harcının tescili için noter onayı (sözlük)

Noter onayı (tanım, anlam) – Noter onayı, noter tarafından bankaya arazi ücretinin doğru öncelik sırasına göre kaydedileceğine ve başka hiçbir başvurunun buna engel olmadığına dair yazılı bir teyittir. Teyit, gayrimenkul sözleşmelerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynar, çünkü tapu siciline girilmeden önce bile kredinin ödenmesini mümkün kılar. Noterin onayı, arazi ücretinin verilecek kredinin teminatı olarak tescil edilmesini sağlamak içindir.

Bir bakışta noter onayı: Kredi ödemelerinin hızlandırılması

  • Noterin bankaya yazılı teyidi
  • Arazi ücretinin doğru öncelik sırasına göre kaydedildiğini teyit eder
  • Teyit, tapu siciline tescil edilmeden önce bile bir kredinin ödenmesini sağlar

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü