Gayrimenkul satın alma sözleşmeleri için vekaletname (sözlük)

Vekaletname (tanım, anlam) – Bir vekaletname, yani bir kişiye kendi adına hareket etme yetkisi, gayri resmi olarak verilebilir. Gayrimenkul alım sözleşmeleri noter onaylı olmalıdır. Bu nedenle, üçüncü bir kişinin yetkilendirmesinin de noter onaylı olması gerekmektedir. Değişen koşulların tapu siciline kaydedilmesi ancak bu koşullar altında mümkündür. Böyle bir durum söz konusu değilse, temsilcinin temsil yetkisi yoktur. Bir vekaletname herhangi bir zamanda iptal edilebilir ve vekalet belgesinin iadesi talep edilebilir.

Bir bakışta vekaletname: Bir kişinin noter onaylı yetkilendirmesi

  • Bir kişiye kendi adına hareket etme yetkisi gayri resmi olarak verilebilir
  • Gayrimenkul alım sözleşmeleri ve ayrıca üçüncü kişilerin yetkileri zorunlu olarak noter tarafından onaylanmalıdır
  • Sadece bu koşullar altında tapu sicilinde değişiklik yapılması mümkündür
  • Temsilcinin noter onaylı vekaletnamesi yoksa temsil yetkisi yoktur
  • Vekaletname müvekkil tarafından her zaman iptal edilebilir ve vekalet belgesinin iadesi talep edilebilir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü