Mirasçılar topluluğundaki anlaşmazlıklar: mülk, haklar, yükümlülükler ve evin satışı

Mirasın paylaşımı – Ölen bir kişi birden fazla mirasçı bırakırsa ve mirasın mirasçılar arasında paylaşımı rıza ile yapılmazsa, paylaşım kanunla belirlenir. Tereke ortak bir mal varlığı olduğundan, ortak mirasçılar miras üzerinde ancak ortaklaşa tasarrufta bulunabilirler. Bu ortak tasarruf işe yaramazsa, her bir ortak mirasçı istediği zaman mirasçılar topluluğunun paylaştırılmasını talep edebilir ve bunu bağımsız olarak takip edebilir. Bu durumda, bireysel ortak mirasçı terekedeki payını bir bütün olarak elden çıkarabilir, ancak bireysel varlıklardaki payını elden çıkaramaz.

Ortak mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklara genel bakış: Ortak mirasçılar arasında anlaşmazlık

  • Geride birden fazla mirasçı bırakılmışsa, bu bir mirasçılar topluluğudur.
  • Tereke paylaşımının rızaya dayalı olmaması halinde yürürlüğe girer
  • Bireysel ortak mirasçı payını sadece bir bütün olarak elden çıkarabilir
  • Bireysel ortak mirasçı, bireysel mal varlığındaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz

Wiki’ye dönelim: Gayrimenkul