Miras

Ölüm, Yas, Miras Yönetimi – Sevdikleriniz öldüğünde acı verir ama önemli şeyler yapılmalıdır çünkü hayat devam eder. Ben de 20’li yaşlarımın başlarında sevdiklerimi kaybetmekle çok uğraştım. İkinci ya da üçüncü ölümden sonra belli bir rutin geliştirirsiniz. Hangi işlemlerin yapılması gerekiyor? Hangi süreçlerin başlatılması gerekiyor? Müşterilerime aktardığım deneyim de tam olarak bu. Özellikle de sevdikleri birini ilk kez kaybedenler için.

Yasal halefiyet, mirasçılar topluluğu – Bir ölümün ardından genellikle mirasın nasıl paylaşılacağı sorusu ortaya çıkar. Merhum bir vasiyetname bırakmışsa, düzenleme genellikle açıktır ve vasiyetçinin son isteğine göre gerçekleştirilecektir. Ancak mirasın yasal halefiyete göre yapılması durumunda genellikle mirasçı toplulukları oluşmakta ve cevaplanmamış birçok soru ortaya çıkmaktadır.

Varisler

Miras konusunda her şey.

Miras kalan evi satmak

“Miras kalan bir evi ne zaman satabilirim?” gibi bize ulaşan genel sorular ve özellikle bir konu etrafında birçok varyasyon var: satış sırasında vergiler. Miras kalan bir evin satışı vergiye tabi midir? Miras kalan bir ev nasıl vergilendirilir? Bir evin veraset vergisi ne kadardır? Miras kalan evin satılabilmesi için öncelikle mirasın kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Bir mirasın sadece bir bütün olarak kabul edilebileceği unutulmamalıdır. Sadece arazi ve mülk edinilmez, aynı zamanda ipotek ve tüm borçlar da mirasçı tarafından üstlenilir. Böylece mirasçıya sadece haklar değil, yükümlülükler de gelir. Mirasın lehinde veya aleyhinde karar vermek için altı haftanız var. Bu süre içinde, mirası kabul etmenin mali açıdan karlı olup olmadığını hesaplamanız gerekir.

Doğru şekilde miras alın

Miras bırakmanın doğru yolu – Miras hukukunun son derece karmaşık bir konu olduğu ve bu durumdan etkilenenlerin birçoğunun büyük bir belirsizlik ve bilgisizlik içinde olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Miras konusu akut hale gelirse, noterler, vergi danışmanları, emlakçılar ve avukatlar gibi uzmanlara başvurmak her zaman tavsiye edilir. Bununla birlikte, zamandan ve paradan tasarruf etmek için konuyu kendiniz okumak mantıklıdır. Miras konusuna belli bir temel anlayışla yaklaşanlar, uzmanların teknik dilini daha iyi anlayacak ve miras konusuna daha az korkarak gireceklerdir.

Emlak iflası

Gayrimenkul iflası – Gayrimenkul konusuyla uğraşırken, kişi genellikle hemen anlayamayacağı kelimelerle karşılaşır. Kendinizi aniden daha önce hiç içinde bulunmadığınız bir durumda bulursunuz ve bu nedenle genellikle hızlı bir şekilde tavsiyeye ihtiyaç duyarsınız. Bu makalede emlak iflası hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Bilmediğiniz kelimeleri araştırmak için endişelenmeyin, kendinizi sizin için gerçekten önemli olan konulara adayın.

Zorunlu hisse mirası

Zorunlu miras payı – Zorunlu miras payı, mirastan mahrum bırakılan akrabalar için önemli bir konudur, çünkü yine de miras üzerinde belirli haklara sahiptirler. Ancak bunu doğru bir şekilde talep etmek ve formaliteleri yerine getirmek için bazı hususlara uyulması gerekmektedir. Pay her zaman diğer mirasçılara ve mirasın miktarına bağlıdır.

Birçok ailede, ebeveynlerin çocuklarını mirastan mahrum etmek istemelerine yol açan çatışmalar yaşanmaktadır. Ebeveynler bu isteklerini vasiyetnamelerinde belirtmelidir. Ancak çok daha yaygın olanı, çocukların sadece eşlerin her ikisi de ölene kadar mirastan mahrum bırakılması isteğidir. Bu, sözde Berlin iradesi ile mümkündür. Uzun süre yaşayan eş bu nedenle önce tek mirasçı olur ve ancak onun ölümünden sonra müşterek çocuklar miras alır. Yasanın hangi alternatifleri sunduğunu ve zorunlu kısmın nasıl belirlendiğini buradan öğrenin.

Yasal halefiyet

Yasal halefiyet, mirasçılar topluluğu – Bir ölümün ardından genellikle mirasın nasıl paylaşılacağı sorusu ortaya çıkar. Merhum bir vasiyetname bırakmışsa, düzenleme genellikle açıktır ve vasiyetçinin son isteğine göre gerçekleştirilecektir. Ancak mirasın yasal halefiyete göre yapılması durumunda genellikle mirasçı toplulukları oluşmakta ve cevaplanmamış birçok soru ortaya çıkmaktadır.

Mirasın tek varisi

Tek mirasçı, vefat eden bir kişinin tüm mirasını tek mirasçı olarak alan kişidir. Ancak, birden fazla yasal mirasçı varsa, mirasçı vasiyetnamede açıkça tek mirasçı olarak belirtilmişse tek mirasçı olur. Mirasın kabulü aynı zamanda hak ve yükümlülükleri de beraberinde getirir. Bir yandan “ya hep ya hiç” ilkesi geçerlidir, yani mirasçı tüm mirası devralır ve kendi payını seçip alamaz, diğer yandan da miras vergisi devralınan tüm miras üzerinden ödenmelidir.

Miras anlaşmazlığı

Miras anlaşmazlıkları konusunda rehber kitap.

Bilgi sahibi olmadan borçları miras bırakma / vasiyet etme

Borçların devralınması – Miras öncelikle zenginlik ve yeni mallar anlamına gelmez. Miras genellikle borçlarla yüklüdür ve mirasçılar için büyük bir sorumluluk anlamına gelir. Ölümden sonra mirasçılar sadece varlıkları değil, aynı zamanda ölen kişinin hak ve yükümlülüklerini de devralırlar. Bu borçları içeriyorsa, mirasçılar da kendi özel varlıklarıyla bunlardan sorumludur. Bir miras vakası meydana gelirse, miras dikkatlice incelenmeli ve borçlar açısından kontrol edilmelidir.

Mirastan feragat etmek

Masraflar, son tarihler ve en önemli ipuçları – Tereke herhangi bir mirasçı tarafından reddedilebilir. Bu, özellikle mirasın aşırı borçlu olması veya örneğin harap olmuş bir gayrimenkulün mirasın bir parçası olması durumunda önemlidir. Bununla birlikte, bir feragatname, uyulması gereken belirli formlar ve son tarihler gerektirir. Bu nedenle, vasiyetçinin mal varlığı ve borçları hakkında kesin bilgiler son derece önemlidir. Doğru tavsiye, böyle bir durumda başarının anahtarıdır.

Mirasçılar topluluÄŸunun feshi

Bir evin miras bırakılması, mirasçılar topluluğu içinde çok sayıda anlaşmazlığa yol açabilir. Özellikle de mülkle nasıl başa çıkılacağı konusunda farklı fikirler varsa. Mirasçılar topluluğu genellikle merhumun çocuklarıdır. Bu durum, merhumun bir vasiyetname bırakmaması halinde ortaya çıkar, çünkü bu durumda yasal halefiyet geçerlidir.

Mirasçılar topluluÄŸunda taksim ihalesi

Mirasçılar topluluğunda kısmi açık artırma – Kısmi açık artırma, cebri satışın özel bir çeşididir ve birden fazla kişinin bir şeyin mülkiyetine sahip olduğu durumlarda kullanılır. Bu genellikle bir arsanın veya mülkün açık artırmaya çıkarılması ve elde edilen gelirin mülk sahipleri arasında paylaştırılmasını içerir. Bu durum genellikle mirası bir mülk veya arazi içeren mirasçı topluluklarında ortaya çıkar. Mirasçılar topluluğunda, mirasçılar mülkün nesnelerinin mülkiyetini paylaşırlar. Buna göre, her biri kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabilir, ancak mülkün tamamı üzerinde sadece diğerleriyle anlaşarak tasarrufta bulunabilir.

Vasiyeti olmayan mirasçılar

Vasiyet olmadan miras – Vasiyet yoksa veraset kanunu yürürlüğe girer. Bu, bir ölümden sonra ölen kişinin mal varlığını kimin alacağını ve bunun nasıl yapılacağını düzenler. Birden fazla mirasçı varsa ve mülk onların mülkiyetine geçerse mirasçı toplulukları oluşturulabilir. Birden fazla mirasçı varsa, ölen kişinin ölümünden sonra otomatik olarak mirasçı toplulukları oluşturulur. Daha sonra mirası kendi aralarında bölüşmeleri ve gayrimenkul gibi miras kalan mülkler hakkında ortak kararlar vermeleri gerekir. Hangi akrabanızın hangi mülkü miras alacağına kendiniz karar vermek istiyorsanız, bir vasiyetname hazırlamalı ve her şeyi tam olarak düzenlemelisiniz.

Miras

Miras hakkında gerçekler.

Vasiyet: Varlıkların dağılımının belirlenmesi

Vasiyet – Vefat eden bir kişinin mal varlığının dağıtımı ölümden önce yazılı bir beyannameye, yani vasiyetnameye kaydedilebilir. Her insan 16 yaşından itibaren vasiyetname hazırlama ehliyetine sahiptir ve vasiyetçi vasiyetnameyi kendi eliyle hazırladığı için el yazısı vasiyetnamelerde notere ihtiyaç yoktur. Ancak, noter vasiyeti isteniyorsa, bunun bir noter tarafından onaylanması gerekir ve bunun masrafları mülkün değerine bağlıdır. Anlaşılır olması açısından, belgenin üzerinde “Vasiyetname” veya “Son Vasiyet” ibaresi yer almalı ve sonuna vasiyetçinin imzası ve tarih eklenmelidir. Birden fazla vasiyetname varsa, en son tarihli vasiyetname geçerlidir.

Yaşamınız boyunca doğru miras bırakma

Kişinin hayattayken miras bırakması – Ailede yaşanan bir ölüm, genellikle mirasla ilgili sert bir anlaşmazlığın tetikleyicisidir. Vasiyetname, kişinin yaşamı boyunca mal varlığı hakkında netlik yaratarak bu sorunu çözebilir. Burada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve gayrimenkullerin vasiyetnameye nasıl dahil edilebileceğini öğrenebilirsiniz.

Vasiyetname olmadan miras, vasiyetsiz veraset kurallarına göre dağıtılır. Ancak, bu her zaman vasiyet sahibinin çıkarlarına uygun olmayabilir. Bir vasiyetname mevcutsa, mallar yasada öngörülenden farklı bir ÅŸekilde dağıtılabilir ve kan bağı olmayan kiÅŸiler de miras alabilir. Bu nedenle bir vasiyetname hazırlamak sadece son arzuyu ve vasiyeti kesin olarak düzenlemek için deÄŸil, aynı zamanda aile içindeki anlaÅŸmazlıkları önlemek için de önemlidir.

Ölüm ve Yas

Kederin ifade edilmesi – Aile içinde veya arkadaşlar arasında bir ölüm olması durumunda, yaslı aileye başsağlığı dilenmelidir. Doğru kelimeleri bulmak çoğu zaman oldukça zordur. Kişisel olmalı ve her zaman nazik ve şefkatli davranmalıdırlar.

BaÅŸsaÄŸlığı dilemek için doÄŸru kelimeler

Doğru kelimeleri bulmak, özellikle de bir yas durumunda çok zordur. İster bir cenaze kartı, ister bir çelenk kurdelesi üzerindeki yazı ya da bir cenaze konuşması olsun. Merhuma gereken saygıyı göstermek için kelimeler incelikli ve dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorsanız, size yardımcı olabilir ve kederinizi ifade etmek için uygun kelimelere ilişkin bazı örnekler ve ipuçları verebiliriz.

Gerçekler ve Rakamlar

Gayrimenkul mirası konusunda gerçekler ve rakamlar.

Ödenekler ve veraset vergisi

Veraset vergisi bugünkü şekliyle Alman İmparatorluğu’nda 1906 gibi erken bir tarihte uygulanmaya başlanmıştır. O zamandan bu yana bazı şeyler değişti, ancak yasa hala aynı öncüllere dayanıyor. Bunlardan en önemlisi, mirasın mirasçıların varlıklarında bir artış olarak görülmesi ve bu nedenle diğer gelirler gibi vergilendirilmesi gerektiğidir. Eşlerin ve kayıtlı partnerlerin eşitliği gibi diğer ilkeler 1906’dan bu yana önemli ölçüde değişmiştir.

Mirasın ödenekleri: Ne vergilendirilir ve ne vergilendirilmez? Mirasçıları büyük bir mali yükten korumak için, ilişkinin derecesine bağlı olarak farklı vergi oranları ve ödenekleri uygulanır. Bu ödenekler, vergilendirilmesi gerekmeyen çeşitli şeyleri içerir, böylece mirasçılar, özellikle büyük bir mülk söz konusu olduğunda, bunun çoğunu vergi olarak vermek zorunda kalmazlar. Artık ilgili aile üyeleri için hangi vergiden muaf ödeneklerin olduğunu ve bunların ne kadar yüksek olduğunu öğrenebilirsiniz.

Miras vergisini hesaplayın

Bir evi miras alacak olan herkes, veraset vergisi miktarını mümkün olan en kısa sürede hesaplamalıdır. Kanun, mirasçıya yüksek bir vergi indirimi sağlamaktadır. Veraset vergisi sınıfı I’de yer alan eşler için bu tutar 500.000 avrodur. Çocuklar ve torunlar 400.000 Euro’luk bir vergi indiriminden yararlanırlar.

Sayılarla miras: İstatistikler

Şimdiye kadar Almanya’daki mirasların 300 milyar avroya kadar ulaştığı varsayılıyordu (Der Spiegel tarafından bildirildiği üzere). Aynı zamanda, daha sonra istatistiklerde de göreceğiniz gibi, miras ve hacim artmaktadır. DIW araştırmasına göre, bu eğilim devam ediyor ve Almanya’da 400 milyar gibi önemli bir oranda daha fazla varlık miras bırakılacak ya da bağışlanacak. Bir miras kabul edilirse, bu tüm hakların yanı sıra tüm yükümlülüklerin de kabul edilmesi anlamına gelir. Miras tamamen parasal bir miktar ise, bu değer hemen belirlenir. Gayrimenkulde ise durum farklıdır. Ev sadece mirasçının eline geçmekle kalmaz, aynı zamanda ipotek gibi borçlar da mirasçı tarafından üstlenilir.