Emlak iflası (miras): Prosedür, süreç ve gereksinimler

Gayrimenkul iflası – Gayrimenkul konusuyla uğraşırken, kişi genellikle hemen anlayamayacağı kelimelerle karşılaşır. Kendinizi aniden daha önce hiç içinde bulunmadığınız bir durumda bulursunuz ve bu nedenle genellikle hızlı bir şekilde tavsiyeye ihtiyaç duyarsınız. Bu makalede emlak iflası hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Bilmediğiniz kelimeleri araştırmak için endişelenmeyin, kendinizi sizin için gerçekten önemli olan konulara adayın.

Emlak iflası – Nedir bu?

Bize yakın olan bir kişinin ölümü her zaman ağır bir yüktür. Bir kişinin daha fazla yaşamayacağı önceden öngörülebilir de olsa, kaderin şaşırtıcı bir cilvesi de olsa, bu durum yakınları için asla kolay değildir. Bir kişinin ölümü genellikle sadece ağır bir kederle ilişkilendirilmez, aynı zamanda miras konusunun da ele alınması gerekir. Birçok farklı durum vardır: Bazı insanlar ölmeden önce hangi hissenin kime kalacağını çoktan düşünmüşlerdir, bazıları ise bunu düşünmemiş ya da kaderin bir cilvesi sonucu şaşırdıkları için konuyla ilgilenecek zamanları olmamıştır.

Yasal mı yoksa gönüllü halefiyet mi?

Her şeyden önce, vasiyetname ve iradi veraset arasındaki farkın ne olduğunu bilmelisiniz. Temel olarak, iradi halefiyetin her zaman vasiyete dayalı halefiyetten öncelikli olduğunu bilmek önemlidir. Ölen kişi, hangi mirasçıların neyi miras alacağını belirttiği bir vasiyetname bırakmışsa, gönüllü halefiyetten söz ederiz. Bu bağlamda, mirasçılar tüm gerçek kişiler olabilir. Mirasçıların merhumla akraba olması gerekmez.

Vefat eden kişi bir vasiyetname ya da ölüme bağlı bir tasarruf bırakmamışsa, yasal halefiyet her zaman yürürlüğe girer. Yasal halefiyet Medeni Kanun’da düzenlenmiştir ve üç temyiz nedenine atıfta bulunmaktadır: Akrabalık, evlilik ve devlete bağlılık.

  • Kasıtlı halefiyet: Ölen kişi, kime ne miras kalacağını belirten bir vasiyetname bırakmıştır
  • Yasal halefiyet: Vefat eden kişi bir vasiyetname bırakmamıştır. Temyiz gerekçeleri: Akrabalık, evlilik ve devlete bağlılık dahil edilmiştir.

Miras kalan borçlar – Olumsuz tarafı

Ancak mirasçılar her zaman büyük bir serveti miras olarak almazlar. Müteveffanın alacaklılara ödenmemiş borçları varsa ve mirasından sorumluysa, alacaklılar bunları mirasçılardan talep edebilir. Böyle bir durumda mirasçıların kendi varlıkları bile korunmaz. Akrabanızın veya eşinizin borçlarını ödemek zorunda kalacağınızı beklemelisiniz. Ancak böyle bir miras sizi iflas ettirecekse ne yapabilirsiniz? Akrabanızın veya eşinizin borçlarını hiçbir koşulda kapatamıyorsanız, bu durumdan kurtulmanın bir yolu var.

  • Mirasçılar sadece serveti değil, borçları da devralabilir
  • Alacaklıların borçları mirasçılardan talep etme hakkı vardır
  • Mirasçılar, yetkili iflas mahkemesine tereke iflası için başvuruda bulunma imkanına sahiptir

İşte bu noktada emlak iflası kelimesi devreye girmektedir. Ama aslında nedir? Tam olarak nasıl çalışıyor? Bir mülkün iflası için gerekenler nelerdir?

Emlak iflası: gereklilikler, süreç ve prosedür

Tereke iflas başvurusunun amacı, kişinin kendi varlıklarını vefat eden kişinin alacaklıları tarafından haczedilmekten korumaktır. Buraya kadar her şey çok iyi, ama prosedür tam olarak nasıl işliyor? Tereke iflas başvurusu her zaman yetkili iflas mahkemesine yapılmalıdır. Takibat başlatıldığında, iflas borçlusu hala miras için hesap vermek zorundadır, ancak artık merhumun borçlarından kendi varlıklarıyla sorumlu olma riskini taşımamaktadır. Bu durumda, iflas eden borçlu sadece ödenmemiş borçlarını mal varlığıyla ödemek zorundadır.

  • Başvuru yetkili iflas kurumuna yapılmalıdır

Bir emlak iflasının açılması için iki olası gereklilik vardır:

  • Mülkün aşırı borçluluğu
  • Mülkün iflas etmesi

Şimdi her şeyin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Başarılı bir şekilde emlak iflas başvurusunda bulunduktan sonra, iflas yöneticisinin işi başlar. İflas yöneticisinin görevi, ödenmemiş borçları listelemek ve geri ödeme teklifleri geliştirmek için alacaklılarla iletişime geçmektir. Ödenmemiş borçların tereke ile kapatılamaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durumda, alacaklılarla düzenlemeler yapmak iflas yöneticisinin görevidir. Bu idarenin amacı, mümkün olduğunca çok sayıda borcun ödenebilmesini sağlamaktır.

Kendinizi böyle bir durumda bulursanız, merhumun borçlarını ödeyemeyeceğinizi anladığınız anda başvuruda bulunmanız önemlidir. Bu bilgiye sahip olur olmaz, iflas mahkemesine bu başvuruyu yapmakla yükümlüsünüz. Kendinizi zamanında bilgilendirirseniz birçok masraftan kurtulmuş olursunuz.