Duldungspflicht (Lexicon) – BGB, Kiracılar ve Modernizasyonlar

Müsamaha yükümlülüğü (tanım, anlam) – Müsamaha yükümlülüğü, Alman Medeni Kanunu’nda (BGB) yer alan ve tanımı gereği bir mülk sahibini mülküne yönelik belirli tecavüzlere müsamaha göstermek zorunda bırakan bir yükümlülüktür. Örneğin, bir inşaat vincinin belirli koşullara tabi olarak komşunun mülkü üzerinde sallanması halinde, mülk sahibinin hoşgörü gösterme yükümlülüğü vardır. Mülklerinin sınırının üzerinde inşaat yapsalar bile, bu ihmal olarak nitelendirilmeksizin, komşuları aşırı binaya tahammül etmek zorundadır. Bir dairenin sahibi olarak modernizasyon veya tadilat yapmak isteseniz bile, kiracınız uygun bir bildirimden sonra önlemlere tolerans göstermelidir.

Bir bakışta hoşgörü yükümlülüğü

  • Alman Medeni Kanunu’na (BGB) dayanmaktadır
  • Komşu, mülk üzerindeki belirli tecavüzleri tolere etmelidir, örneğin inşaat vinci veya üst yapı
  • Kiracılar modernizasyon veya yenilemeye tolerans göstermelidir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü