Aydınlatma Yükümlülüğü (Lexicon) Gizli Ayıplar İçin Satış Sözleşmesi

Aydınlatma yükümlülüğü (tanımı, anlamı)- Bir mülkün satın alınmasına karar verildikten sonra, alıcı satın alma işleminin tüm önemli noktaları hakkında bilgilendirilmelidir. Satıcı mülkle ilgili belirli gerçekleri açıklamak zorunda hissettiğinde ve potansiyel alıcı satıcının kendisini dürüstçe bilgilendireceğini beklediğinde bir açıklama yükümlülüğü vardır. Bu terim aynı zamanda ifşa yükümlülüğü olarak da adlandırılmaktadır.

Bir bakışta açıklama yükümlülüğü: Bir mülkün kusurlarının dürüstçe açıklanması

  • Satıcı, potansiyel alıcı ile mülkün önemli yönlerini açıklığa kavuşturur
  • Açıklama yükümlülüğü = aydınlatma yükümlülüğü

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü