Gerçek durumların kötü niyetle gizlenmesi (Sözlük)

Aldatma niyetiyle gizleme (tanım, anlam) – Aldatma niyetiyle gizleme durumunda, satıcı veya komisyoncu, diğer şeylerin yanı sıra, mülkteki kusurları gizlemekle suçlanır. Satıcı veya acentenin açıklama yükümlülüğü olduğu halde farkında olduğu kusurları gizlemeye çalışması halinde, hileli gizleme suçlaması ön plana çıkmaktadır. Gizleme, bir hatanın sürdürülmesini veya gerçeklerin gizlenmesini içerir.

Bir bakışta aldatma niyetiyle gizleme: Gerçek durumların önemsizleştirilmesi

  • Satıcının veya komisyoncunun açıklama yükümlülüğünün ihlali
  • Bir nesnenin belirli koşulları gizlenir
  • Kusurların gizlenmesi önemli bir noktadır
  • Satıcıların veya brokerlerin kendi bilgisizlikleri ön plandadır

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü