Karşılaştırmalı olarak arazinin bölünmesi (sözlük)

Arazinin bölünmesi (tanım, anlam) – Arazinin bölünmesinde, gerçek ve ideal bölünme arasında bir ayrım yapılır. Arazinin gerçek bölünmesinde, bir arsa aslında her biri tapu siciline ayrı ayrı kaydedilen birkaç parsele bölünmüştür. Bir arsanın gerçek bir bölünmesinin nedenleri, diğer şeylerin yanı sıra, arsanın ek gelişimi veya kısmi arsanın satışı olabilir. Arazinin gayri maddi bölünmesi durumunda, arazi birleşik bir bütün olarak kalır; sadece birkaç malikin hisselerine bölünür.

Bir bakışta arazi bölünmesi: Gerçek ve ideal bölünme

  • Arazinin bölünmesi ideal ve gerçek bölünme olarak ikiye ayrılır
  • Gerçek bölünme: arazinin tapu siciline bağımsız olarak kaydedilen birkaç parsele bölünmesi.
  • Ä°deal bölünme: Arazi bir birim olarak kalır, sadece birkaç malikin hisselerine bölünür
  • Gerçek bölünme nedenleri: Arsanın ek geliştirilmesi, kısmi arsanın satışı vb.

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü