Opsiyon hakkı (sözlük) Kiracılık ilişkisinin uzatılması için kiracılık hukuku

Opsiyon sözleşmesi (tanımı, anlamı) – Kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra, kararlaştırılan kira süresini belirli bir süre için uzatma olasılığı olduğunu sözleşmeyle kabul edebilir. Bu nedenle, ev sahibinin kiracılığa devam etmek istediğini beyan etmesi yeterlidir. Sözleşmeyi birden fazla kiracı imzalamışsa, opsiyon elbette ortaklaşa imzalanır. Opsiyon süresinin bir yıldan uzun olması halinde, bu durum yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır. Kural olarak, bu tür anlaşmalar ilk kiralama süresinin bitiminden üç ila dört ay önce yapılır. Kiracı uzatma seçeneğini kullanır kullanmaz, önceki kiracılık süresi otomatik olarak uzatılır. Kiracı veya ev sahibinin üzerinde anlaşmak istediği belirli koşullar varsa, örneğin kira artışı veya modernizasyon çalışmaları veya benzerleri, bu konuda önceden açıkça anlaşmaya varılmalıdır.

Bir bakışta doğru seçenek: Kira sözleşmesini uzatma opsiyonu

  • Opsiyon sözleşmesi, kiracının kira sözleşmesini uzatmak istemesi durumunda geçerlidir
  • Ä°lk kira sözleşmesinin bitiminden üç ay önce opsiyon sözleşmesi görüşülmelidir
  • Kira sözleşmesinin bir yıldan fazla uzatılması halinde, bunun yazılı olması gerekir
  • Sözleşme için ekstra koşullar derhal ve net bir şekilde açıklanmalıdır

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü