Satın alma bir mülkün kirasını bozmaz (Lexicon)

Satın alma kirayı bozmaz (tanım, anlam) – Bir mülkün satın alınması kirayı bozmaz. Bu, bir mal sahibinin kiraladığı mülkü satmak istemesi halinde, alıcının yeni ev sahibi olarak kiracılığı devam ettireceği anlamına gelir. Bu, yeni ev sahibinin kira sözleşmesiyle bağlı olduğu ve dolayısıyla kiracının kendisiyle yeni bir kira sözleşmesi yapmasına neden olamayacağı anlamına gelir. Bu devir için ön koşul, devirden sonra kat mülkiyetinin kiracıya satılmış olmasıdır. Sadece tapu siciline kayıt yoluyla alıcı da mülkün sahibi haline gelir.

Satın alma bir bakışta kiracılığı bozmaz: Yeni ev sahibi olarak kiracılığa devam etmek

  • Bir mülk satın alındığında, mevcut kiracılık yeni mal sahibi olarak devam eder
  • Bu nedenle yeni ev sahibi kira sözleşmesi ile bağlıdır ve yeni bir kira sözleşmesi düzenleyemez
  • Ön koşul, kat mülkiyetinin kiracıya devredilmesinden sonra satılmış olmasıdır
  • Yeni alıcı ancak tapu siciline kaydedilerek mal sahibi olur.

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü