Bir mülkün kira sözleşmesi (sözlük)

Kira sözleşmesi (anlamı, tanımı) – Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi için acente tarafından hazırlanan yazılı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, ilişkinin her iki taraf için de yasal olarak ayakta durabilmesi için her kiracılık ilişkisinin temelini oluşturmalıdır. Kira sözleşmesi, ev sahibinin kiracıya kiralanan mülkün kullanımını sağlama yükümlülüğünü içerir. Bunun karşılığında kiracı, sözleşmede belirtilen ve üzerinde mutabık kalınan aylık tutarı öder.

Bir bakışta kira sözleşmesi: Kiralanan mülkün koşullarına ilişkin sözleşme

  • Broker tarafından hazırlanan yazılı bir sözleşme
  • Kiracılık için vazgeçilmezdir
  • Ev sahibinin kiracıya mülkün kullanımını sağlama yükümlülüğünü içerir
  • Kiracı, garanti karşılığında kira sözleşmesinde kararlaştırılan aylık tutarı öder

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü