Güvenlik teminatı olarak kira depozitosu (ansiklopedi)

Kira depozitosu (anlamı, tanımı) – Kira depozitosu, kiracının ev sahibine ödediği klasik bir güvenlik depozitosudur. Kira depozitosunun amacı, kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi ve kirayı ödeyememesi durumunda ev sahibinin kendisini güvence altına almasıdır. Kiracının bu depozitoyu üç aylık taksitler halinde ödemesine izin verilir ve ilk taksit kiracılığın başlangıcında ödenir.

Bir bakışta kira depozitosu: Ev sahibi için güvenlik

  • Kiracının ev sahibine ödediği klasik bir güvenlik depozitosudur.
  • Kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini artık yerine getirememesi durumunda teminat olarak
  • Kiracı depozitoyu üç taksitte ödeyebilir
  • Ä°lk taksit kiracılığın başlangıcında ödenecektir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü