Bakım yükümlülüğü (Sözlük) Binanın WEG’i

Bakım yükümlülüğü WEG (tanım, anlam) – Her kat mülkiyeti sahibi, binanın kendi mülkiyetindeki bölümlerinin bakımını yapmakla yükümlüdür. Örneğin, zemin kat maliki kendi alanında bulunan bahçe bölümünün bakımını yapmak zorundadır. Uygun yönetimin bir ölçüsü olarak, bir bakım rezervi biriktirilir, ancak bu yasal olarak zorunlu değildir. Ancak, her kat mülkiyeti sahibi bunu talep edebilir. Bu rezervler likidite darboğazlarını ve bir mülkün bozulmasını önler.

Bir bakışta bakım yükümlülüğü (WEG): Binanın bir bölümünün bakımını yapma yükümlülüğü

  • Her kat mülkiyeti sahibi, binanın kendisine ait bölümlerinin bakımını tek başına yapmakla yükümlüdür.
  • Bakım rezervinin biriktirilmesi mümkündür
  • Bakım rezervi, likidite darboğazlarını ve bir mülkün bozulmasını önlemeye yarar

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü