Ekonomik planla bağlantılı olarak konut yardımı (sözlük)

Konut ödeneği (tanım, anlam) – Konut ödeneği, kat malikinin kat mülkiyeti veya kısmi mülkiyet için düzenlenen bireysel yönetim planına dayanarak yöneticiye aylık olarak peşin ödemek zorunda olduğu tutardır. Her bir kat mülkiyeti sahibi, konut ödeneğinin avansını ödemekle yükümlüdür. Bir kat mülkiyeti sahibi kat mülkiyeti aidatını ödemede temerrüde düşerse, kat mülkiyeti topluluğunun likiditesini tehlikeye atmış olur. Bu durumda, kat mülkiyeti sahibi mahkeme kararıyla kat mülkiyetinden mahrum bırakılabilir.

Bir bakışta konut yardımı: Bir mülkün devam eden bakım masrafları için ödeme yapmak

  • Bireysel yönetim planı uyarınca kat maliki tarafından aylık olarak ödenecek tutar
  • Bir kat mülkiyetindeki her kat maliki aşağıdakileri ödemekle yükümlüdür
  • Konut yardımının iflas etmesi durumunda, konut topluluğunun likiditesi tehlikeye girebilir
  • Ä°flas durumunda, kat mülkiyeti sahibi mahkeme kararıyla kat mülkiyetinden mahrum bırakılabilir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü