İkamet amaçlı kullanılmayan odaların kısmi mülkiyeti (Lexicon)

Kısmi mülkiyet (tanım, anlam) – Kısmi mülkiyet, bir binada konut amaçlı kullanılmayan odaların özel mülkiyetidir. Bu, kat mülkiyetinin aksine, ticari olarak kullanılan birimlerden oluştuğu ve dolayısıyla konut amaçlı kullanılamayacağı anlamına gelir. Kat mülkiyeti kısmi mülkiyete dönüştürülecekse, tüm kat maliklerinin rızası ve tapu sicilinde buna uygun bir kayıt gereklidir.

Bir bakışta kısmi sahiplik: Ticari olarak kullanılabilir ayrı mülk

  • Ticari olarak kullanılan birimlerden oluşan apartman daireleri
  • Konut amaçlı kullanılamaz
  • Kat mülkiyeti kısmi mülkiyete dönüştürülürken, tüm kat maliklerinin rızası ve ilgili tapu kaydı gereklidir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü