Taksitli kredi hesaplama

Taksitli kredi hesaplama ve karşılaştırma [yıl]

Taksitli kredi açıklaması

Taksitli kredi en yaygın kredi türüdür. Geri ödemeler taksitler halinde aylık olarak bankaya geri ödenir. Tutarlar, örneğin borçlunun hesabından otomatik olarak çekilir.

Rehber kitabın içeriği:

  1. Online hesap makinesi: taksitli kredi
  2. Taksitli kredi nedir?
  3. Taksitli kredi nasıl çalışır?

Taksitli kredi hakkında en önemli gerçekler

  • Yaygın kredi şekli
  • Geri ödemeler taksitler halinde yapılır
  • Aylık taksitler tutarı gösterir
  • Taksit, faiz ve geri ödemeden oluşur

Taksitli kredi hesaplama

Taksitli kredi nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, taksitli kredi, borçlu tarafından taksitler halinde geri ödenen bir kredidir. Taksitler, anlaşma ve sözleşmeye bağlı olarak eşit aralıklarla geri ödenir. Kalan borcun geri ödemesi genellikle aylıktır.

Taksitli kredi nasıl çalışır?

Kredi, kredi veren tarafından kullandırıldıktan sonra, önceden netleştirilen geri ödeme süresi içinde geri ödeme başlar. Borçlu artık belirlenen tutarı, kiraya benzer şekilde, aylık olarak öder. Buna faiz de eklenmektedir. Taksitlerin geri ödenmesi kalan borcu sürekli olarak azaltır.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.