Bir sözleşme akdederken tüketicinin cayma hakkı (sözlük)

Cayma hakkı (tanımı, anlamı) – Sözleşme bir komisyoncunun iş yeri dışında veya uzaktan iletişim yoluyla yapılmışsa, tüketici cayma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, cayma hakkı yalnızca kanunun açıkça böyle bir hak tanıdığı durumlarda mevcuttur. Böyle bir durum söz konusu değilse, her iki taraf da sözleşmeyle bağlıdır ve sözleşme yalnızca kararlaştırılan bildirim sürelerine uyularak feshedilebilir.

Bir bakışta iptal hakkı: Kabul edilemezlik gerekçesiyle bir sözleşmenin erken feshi

  • Bir sözleşmenin kurulması belirli koşullar nedeniyle hukuka aykırı ise, tüketicinin cayma hakkı vardır
  • Kabul edilemez durumlar şunları içerir: Sözleşmelerin brokerin iş yeri dışında veya uzaktan iletişim yoluyla yapılması
  • Cayma hakkı sadece kanunun açıkça böyle bir hak tanıdığı durumlarda mevcuttur
  • Böyle bir durum söz konusu değilse, her iki taraf da sözleşmeyle bağlıdır ve yalnızca kararlaştırılan bildirim sürelerinde feshedilebilir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü