Alacaklıları tatmin etmek için gayrimenkulün zorla satışı (ansiklopedi)

Gayrimenkulün zorla satışı (tanım, anlam) – Gayrimenkulün zorla satışı, alacaklıları tatmin etmek için gayrimenkulün açık artırmaya çıkarılmasıdır. Zorunlu satışın başlatılması ve yürütülmesi yetkili bölge mahkemesi tarafından gerçekleştirilir ve genellikle günlük gazetelerde kamuoyuna duyurulur. Borçlunun artık krediyi geri ödeyememesi durumunda bir mülk, kredi veren banka tarafından açık artırmaya çıkarılabilir.

Bir bakışta haciz (gayrimenkul): Alacaklıların taleplerinin icrası için

  • Alacaklıları tatmin etmek için bir mülkün açık artırmaya çıkarılması
  • Açık artırma yetkili bölge mahkemesi tarafından başlatılır ve yürütülür.
  • Genellikle günlük gazetelerde olmak üzere kamuoyuna duyurulur
  • Borçlunun artık krediyi geri ödeyememesi durumunda mülk banka tarafından açık artırmaya çıkarılabilir

Ayrıca okuyun:

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü