Risk sigortası: prim tutarı, ödeme tutarı ve faydalar

Risk sigortası – Kendi evinizi satın aldınız ve uygun finansmanı mı tercih ettiniz? Kredi değerliliğinize ve diğer teminatlarınıza bağlı olarak banka tarafından risk sigortası istenmese bile, aileniz için koruma sağlamalısınız. Ailenizi finansal risklere ve mülk kaybına karşı korumak için kendinizi çeşitli şekillerde sigortalayabilirsiniz. En iyi bilinen ve en uygun risk sigortalarından biri süreli hayat sigortasıdır.

Riskten korunma – olasılıklar, avantajlar, hatalardan kaçınma

Bir mülkün finansmanı sırasında, gelecekteki sahiplerin çok azı kendi ölümlerini düşünür. İşsizlik tehdidi, bir mülk satın alırken aklınıza gelmesi gereken bir şey değildir. Ancak hayat her zaman plana göre gitmez ve hiç kimse kaderin darbelerine karşı bağışık değildir. Sevdiklerinizi finansal olarak korumak için süreli hayat sigortasını tercih etmelisiniz. Yüksek faydalar ve sigortalı bir olay durumunda doğrudan ödeme, vadeli sigortanın ayırt edici özellikleridir ve bir mülkü finanse ettiğinizde veya ailenizi etkileyen büyük bir yükümlülük altına girdiğinizde düşünülmelidir. Bazı emlak kredilerinde, banka kalan borç sigortası konusunda ısrarcıdır. Bu durum genellikle gereksiz yere pahalıya mal olur ve kendi önlemlerinizi alır ve süreli hayat sigortası yoluyla güvence sağlarsanız bundan kaçınabilirsiniz.

Uygun bir teklif bulmak için, yalnızca prim tutarını ve sigortalı bir olay durumunda ödenen tutarı değil, aynı zamanda bir vadeli sigorta poliçesinin hangi genel faydaları içerdiğini de kontrol etmelisiniz. Kendinizi uygun bir fiyatla sigortalayabileceğiniz ve ailenizi kendi dört duvarınızın kaybından koruyabileceğiniz her gereksinim ve ihtiyaç için uygun bir model vardır.

Sigorta konusunda daha fazla bilgi

Sigorta sektöründe zorunlu, gerekli ve tavsiye edilen sigortalar arasında bir ayrım yapılmaktadır. Sağlık sigortası, bakım sigortası gibi, her Alman vatandaşının kanunen yaptırmak zorunda olduğu sözleşmelerden biridir. Bir evi finanse ediyorsanız, bankayı ve sizi kapsayan ek sigortalar olabilir. Sigorta konusu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ticari sigorta

Her şirket envanterini ve üçüncü taraflara verilen zararları en iyi şekilde sigortalamalıdır. Bir girişimci olarak çok sayıda risk taşıyorsunuz, bu nedenle hiçbir koşulda ticari sigortasız yapmamalısınız. Çalışanlarınız müşterilere veya sözleşmeli ortaklara zarar verirse, bu durum yüksek tazminat taleplerine yol açabilir. Ticari sigorta çeşitli riskleri kapsar ve bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlanabilir.

Sorumluluk sigortası

Kendi hatanız olmaksızın üçüncü şahıslara zarar verirseniz, sorumlu olursunuz ve zarar gören tarafça “ödemeniz istenebilir”. Bu, işletmelerin yanı sıra özel şahıslara verdiğiniz zararlar için de geçerlidir. Yırtılan bir vazo ya da hasar gören bir pencerenin telafisi nispeten kolay olsa da, kaza sonucu meydana gelen maddi hasar ya da kişisel yaralanmalar söz konusu olduğunda durum karmaşık bir hal almaktadır. Burada kısa sürede hesaplanamaz maliyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz ve sorumluluk sigortası olmadan, sizin neden olduğunuz zararları ömür boyu ödemeyi beklemeniz gerekir.

Yasal gider sigortası

Haklı olmak ile haklı çıkmak arasında fark vardır. Haklı olduğunuzu düşünseniz ve hukukun sizin tarafınızda olduğundan emin olsanız bile, hukuki yardım almadan dava açmak tam tersi bir etki yaratabilir ve bunun da ötesinde sizin için yüksek maliyetlere yol açabilir. Yasal gider sigortası ile kendinizi mali kısıtlamalardan korur ve istediğiniz zaman yasal tavsiye alabilir ve olağan mahkemeler önünde bir avukat tarafından temsil edilebilirsiniz. Bir anlaşmazlık durumunda mali güvenceniz varsa, maliyet nedeniyle “pes etmek” zorunda kalmazsınız ve haklarınızı talep etme olanağına sahip olursunuz.

Ev sahibi sigortası

Bir mülk sahibi olarak, tüm olasılıklara karşı sigortalı olmalısınız. Ev sahibi sigortası, örneğin çevresel faktörlerin neden olduğu hasarları ödeyen temel teminatlardan biridir. Çatınız bir fırtınaya maruz kalırsa veya eviniz yangından zarar görürse, bu durum güçlü bir bina sigortası poliçesi olmadan geçim kaynağınızı kaybetmenize ve mali açıdan mahvolmanıza neden olabilir. Bir ağaç mülkünüze düşer ve evinize isabet ederse, hasar ve bunun sonucunda ortaya çıkan maliyetler genellikle çok büyüktür. Ev sahibi sigortası ile tüm olasılıklar için teminat altına alınma ve maddi hasardan korunma avantajına sahip olursunuz.

Ev eşyası sigortası

Soygun, hırsızlık ve vandalizm veya yangın hasarı size bir andan diğerine öyle bir zarar verebilir ki, yeni ev eşyası satın alma masraflarını “aynen” karşılayamazsınız. Ev sigortası ile acil bir durumda önlem alabilir ve yıkılan veya çalınan mobilyaların mali yıkıma yol açmasını önleyebilirsiniz. Ev sigortasının hem ev sahibi hem de kiracı olarak yaptırmanız gereken en önemli özel sigortalardan biri olması boşuna değildir.

Araba sigortası

Her araç sahibi kasko sigortası yaptırmak zorundadır. Ancak, yasal olarak zorunlu olan motorlu taşıt sigortası, yalnızca trafikte üçüncü şahıslara zarar vermeniz durumunda bir teminattır. Sorumluluk sigortası kendi aracınızda meydana gelen hasarları veya aracınızın çalınması durumunda oluşacak masrafları karşılamaz. Bu durumda, tam veya kısmi kapsamlı bir sigortayı tercih etmeli ve finansal darboğazlara yol açabilecek yüksek maliyetleri kendiniz ödeme olasılığını ortadan kaldırmalısınız. Primler ve avantajlar bireysel araç sigortası sağlayıcıları arasında farklılık gösterdiğinden, kapsamlı bir karşılaştırma yapmalı ve kendiniz için en uygun koşulları seçmelisiniz.