Mortgage (sözlük) – tanımı, basit açıklaması ve arazi ücretinden farkı

Mortgage (tanım, anlam) – Mortgage, bir mülk üzerinde faiz getiren bir kredidir. İpoteğin tanımı basitçe açıklanacak olursa, yeni bir kredi almanız veya eski bir krediyi ödemeniz ve mülkünüzü teminat olarak göstermenizdir. Bu, mülkünüzün borç vereninize ait olduğu ve temerrüde düşmeniz halinde borç verenin borcunuzu ödemek için mülkünüzü satabileceği anlamına gelir. Arazi bedeli ile karşılaştırıldığında, aradaki fark, ipoteğin her zaman kredinin geri ödenmesine bağlı olması, arazi bedelinin ise bağlı olmamasıdır. İnternette ipoteğinizin koşullarını ve faiz miktarını hesaplamak için kullanabileceğiniz çok sayıda hesap makinesi bulunmaktadır. İpotek için faiz oranları genellikle yüzde bir ila iki arasındadır. Bu tür bir ipoteğin nasıl işlediğini ayrıntılı olarak anlamak için, gayrimenkul hukukunun yasal alanına aşina olmanız mantıklı olacaktır.

Bir bakışta Mortgage

  • Tanım: gayrimenkul üzerine faizli kredi
  • Basitçe açıklamak gerekirse: kredi için mülk rehin verilir
  • Arazi ücretinden farkı: ipotek kredinin geri ödenmesine bağlıdır
  • Faiz: %1-2 arasında

Wiki’ye dönelim: Gayrimenkul