Gelişmemiş bir arsanın standart arazi değeri (Berlin)

Standart arazi değeri (Berlin) – Standart arazi değeri, araziyi ve geliştirilmemiş arsayı ifade eder. Bu, farklı imar durumları dikkate alınarak bir bölgedeki arazi için metrekare başına Euro cinsinden ortalama saha değeridir. Berlin’de 1964 yılından günümüze kadar olan standart arazi değerlerine internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Bir bakışta standart arazi değeri (Berlin): Mülklerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak için

  • Zemini ve dolayısıyla gelişmemiş arazi parçasını ifade eder
  • Satın alma fiyatlarının belirlenmesi için tahsilatlar gereklidir
  • Kılavuz değer bölgeleri, standart arazi değerlerinin belirlendiği satın alma fiyatı koleksiyonları aracılığıyla oluşturulur
  • Zemin için metrekare başına Euro cinsinden ortalama konum değeri
  • Berlin’de 1964’ten günümüze standart arazi değerlerine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü