Bir mülkün değerleme faktörü

Değerleme faktörü – Bir mülkün piyasa değerini belirlemek için çeşitli değerleme faktörlerine ihtiyaç vardır. Bu değerleme faktörleri, değeri etkileyen unsurlar olarak dikkate alındıklarında yardımcı olurlar. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra, mülkün konumu, mevcut inşaat kusurları ve yapısal hasar, kalan faydalı ömrün artması veya özel bir ekipman standardı yer almaktadır.

Bir bakışta değerleme faktörü: Piyasa değeri için değeri etkileyen unsurlar

  • Bir mülkün piyasa değerinin belirlenmesinde yardım sağlar.
  • Faktörler şunları içerir: Mülkün konumu, inşaat kusurları/bina hasarı, yüksek kaliteli dış konum vb.

Wiki’ye dönelim: Emlak Sözlüğü