Eye Dope Blog

Augendope, iki yıl süren projede yazarın kim olduğu asla açıklanmadı. Bazıları ona internetin Kalkofe’si diyordu. Web’deki kültürel yaşama dair bulgular ve kanıtlar. Zaman ayırdığınız için teşekkürler!